De gemeente moet informatie zoveel mogelijk openbaar maken. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien die (nog) niet openbaar is? Dan dient u een Wob-verzoek in bij de gemeente.

U dient een Wob-verzoek in bij het college van burgemeesters en wethouders. Dit kan alleen per brief. Stuur uw brief naar het onderstaande adres:

T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 550
3235 ZH Rockanje

U kunt de brief ook afgeven bij het gemeentehuis.

Plan uw route

Wat kunt u niet indienen?

 • Persoonlijke beleidsopvattingen
 • Persoonsgegevens en privacygevoelige informatie van natuurlijke personen. Hiervoor geldt de Wet bescherming persoonsgegevens
 • Concurrentiegevoelige informatie van bedrijven
   

Voorwaarden

 • De Wob is van toepassing op uw verzoek.
 • U heeft duidelijk aangegeven waarover u informatie wilt ontvangen.
 • U heeft duidelijk aangegeven welke stukken u wilt inzien.
 • De informatie die u opvraagt, is aanwezig bij de gemeente.

Ontvangen Wob verzoeken

 • Financiële onderbouwing Centrumontwikkeling Oostvoorne
 • Beleid GSM-masten
 • Vergunning Historische Motorraces Rockanje
 • Gebruik Open Source software bij de gemeente
 • Ontwikkelingslocatie De Rots in Rockanje
 • Planontwikkeling Duinoordseweg/Zwartegatseweg Oostvoorne
 • Aanrijtijden brandweer Oostvoorne
 • Vestiging caravanstalling Ruigendijk 4b Tinte
 • Uitbreiding caravanstalling De Duinwei Rockanje
 • Onderliggende stukken bestemmingsplan Raadhuislaan/Dwarsweg
 • Onderliggende stukken bestemmingsplan Valweg/Hoefweg
 • Milieuvergunning Stoeterij De Koningshoek
 • Declaraties collegeleden
 • Oprichting dierenartsenpraktijk Heveringseweg 41 Oostvoorne
 • Verleende vrijstellingen aanleggen/oprichten paardenbak
 • Onderbouwing Glasbeleid

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Financiën, Juridische Zaken & Controlling
Telefoonnummer: 0181 40 80 51
E-mail: gemeente@westvoorne.nl