Verkiezingen 2019

20 maart 2019 Provinciale Statenverkiezingenen en waterschapsverkiezingen

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen (op 20 maart 2019). De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019.

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019
 

In Westvoorne gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Provinciale Staten bedenken op hoofdlijnen wat er moet gebeuren in de provincie. Ook controleren zij of de Gedeputeerde Staten dit goed uitvoeren. Bovendien kiezen de Provinciale Staten de leden voor de Eerste Kamer. De provincie heeft taken op het gebied van werkgelegenheid, wonen, bereikbaarheid, natuur en recreatie e.a.. Het zijn heel veel verschillende onderwerpen, waarin ook verschillende keuzes gemaakt kunnen worden. En waar u dus ook iets over te zeggen heeft. 

Meer weten over Provinciale Statenverkiezing?
 

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

De verkiezing van de waterschappen wordt eens in de 4 jaar gehouden. In Westvoorne is 1 waterschap actief:

Goed waterbeheer is onmisbaar in Nederland, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. De waterschappen in Nederland zorgen voor het regionale waterbeheer. Inwoners betalen hieraan mee middels de waterschapsbelasting,. De manier waarop we omgaan met water heeft te maken met de natuur, het klimaat, recreatie, ruimtelijke ordening, veiligheid en innovatie. Water is overal om ons heen. De waterschappen houden dat water op peil, beschermen het land tegen hoog water en maken ons afvalwater schoon. En hoe ze dat doen, dat bepaalt u! Ga daarom op 20 maart naar de stembus. 

Lees meer over de waterschappen
 

Processen-verbaal Westvoorne
 

Sinds 1 januari 2019 bepaalt de Kieswet dat de processen-verbaal van de stembureaus digitaal openbaar worden gemaakt via de gemeentelijke website.

U kunt hier het proces-verbaal downloaden per stembureau en telling per verkiezing.
 

 Verkiezingen 20 maart 2019

Meer informatie

U bevindt zich op: Home