Blijf thuis!

Burgemeester De Jong: “Het wordt mooi weer dit weekend. En dan weten we, dan wordt het druk in ons dorp normaal gesproken. Als Veiligheidsregio hebben we moeten besluiten dat dat nu even niet kan.”

Daarom de oproep aan iedereen, blijf thuis! Om het virus niet verder te verspreiden, om ouderen te beschermen en om de druk op de zorg niet te hoog te laten worden.

Kijk naar deze videoboodschap en oproep van burgemeester De Jong.

#coronavirus #samensterk #alleensamen


Toegangswegen richting Kruininger Gors deels gesloten

Alle vakantieparken en campings in Westvoorne zijn vanaf woensdag 1 april, 16.00 uur gesloten. Dit betekent dat de parken en campings niet meer toegankelijk zijn voor publiek. Volgens de ingestelde noodverordening mogen enkel seizoensarbeiders, mensen die wegens persoonlijke omstandigheden geen ander verblijf hebben en zorgmedewerkers die in de regio werken, nog op de vakantieparken en campings verblijven.

Omdat op het park Kruininger Gors ook enkele woonhuizen staan, blijft de toegangsweg bij de N218/Gorslaan geopend voor de bewoners van woonhuizen. Alle andere toegangswegen tot het park worden afgesloten. De afsluitingen duren zolang als de betreffende noodverordening van kracht is. BOA’s en toezichthouders van de gemeente en politie houden toezicht op de naleving van de maatregelen.

Het verbod op recreatief nachtverblijf geldt voor alle recreactieparken, kampeerterreinen, jachthavens en het strand in onze regio. Met deze maatregel wordt recreatief en toeristisch verblijf teruggedrongen en wordt de druk op de zorgcontinuïteit in de regio zo laag mogelijk gehouden. Dit alles met het doel om de coronacrisis het hoofd te bieden.


Veelgestelde vragen over verblijf op campings en vakantieparken

Er komen veel vragen bij ons binnen over het verblijf op campings en vakantieparken. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die de noodverordening heeft opgesteld, heeft een overzicht van veelgestelde vragen gemaakt over dit onderwerp. Heeft u een vraag, bijvoorbeeld of u nog mag overnachten op uw vaste standplaats, of dagtoerisme nog mag of dat u van de zomer uw vakantie kunt doorbrengen op één van de campings of vakantieparken in de regio?

Update 1 april 2020: de vragenlijst is aangepast, klik op de link hieronder voor de actuele lijst. Kijk hier voor de wijziging.

Kijk hier voor het antwoord op deze en nog meer vragen.

In het algemeen geldt: Blijf zoveel mogelijk thuis, alleen samen krijgen we corona eronder!


Zullen we even bellen?

Door de uitbraak van het coronavirus zitten heel veel mensen thuis. Voor sommigen kan dit best eenzaam zijn. Daarom heeft Welzijn Ouderen van de Catharina Stichting een telefooncirkel opgezet voor mensen die behoefte hebben aan contact. Hoe werkt de telefooncirkel? Lees meer


Kom alleen naar de milieustraat als het echt nodig is

Heel veel mensen zijn aan het klussen en opruimen geslagen. Hierdoor worden er ook veel ritjes naar de milieustraat gemaakt. Om lange wachtrijen te voorkomen, doen we een dringend beroep op u om alleen naar de milieustraat te komen als het écht nodig is. Lees meer


Campings en vakantieparken sluiten ook voor vaste bezoekers

Vandaag heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloten alle campings en vakantieparken ook te sluiten voor houders van vaste standplaatsen. Alleen voor seizoenarbeiders, mensen die wegens persoonlijke omstandigheden geen ander verblijf hebben en zorgmedewerkers die in de regio werken, wordt een uitzondering gemaakt. Toeristen die nu op een camping of vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 1 april 16.00 uur om terug te keren naar huis. Lees meer.


Aangepaste dienstverlening in verband met coronavirus

Ook de gemeente Westvoorne geeft gevolg aan het landelijk advies zoveel mogelijk thuis te werken. Waar het kan werken onze medewerkers thuis. Zij zijn per mail en telefoon bereikbaar.

De gemeente Westvoorne is telefonisch bereikbaar via 14 0181 op:

- Maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur
- Vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur

Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we de fysieke dienstverlening bij onze loketten aangepast. Zo zorgen we er voor dat er zo weinig mogelijk contact tussen mensen plaatsvindt. De loketten van het ServicePunt, Burgerzaken, team WIS (Werk, Inkomen en Service) en het Woonbedrijf zijn alleen op afspraak geopend van 9.00 tot 12.00 uur voor:

- het afhalen paspoort of rijbewijs
- het aanvragen paspoort of rijbewijs
- het doen van aangifte geboorte of overlijden
- afspraken rondom levensonderhoud bij team WIS

Bel met 14 0181 voor het maken van een afspraak.

Het Woonbedrijf is alleen telefonisch bereikbaar voor spoedeisende reparatieverzoeken, zoals glasbreuk, verstoppingen en lekkage via (0181) 40 80 52. Voor overige zaken kunt u een e-mail sturen naar woonbedrijf@westvoorne.nl.

De milieustraat in Oostvoorne is vanaf maandag 23 maart weer volgens reguliere openingstijden geopend. We vragen je wel om alleen te komen als het echt noodzakelijk is, oude spullen tijdelijk te bewaren en als het kan en deze over een paar weken naar de milieustraat te brengen. 

Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, kom dan bij voorkeur alleen of laat passagiers in de auto zitten. Bij de slagboom zal een medewerker je te woord staan en aangeven wanneer je de milieustraat kunt op rijden. We laten drie mensen tegelijk toe. Het kan zijn dat hierdoor langere wachttijden ontstaan, we vragen je begrip hiervoor. Probeer ook 1,5 meter afstand van andere bezoekers en medewerkers te houden en blijf thuis bij (milde) klachten, zoals verkoudheid, keelpijn etc. 


Alle evenementen tot 1 juni afgelast

De Rijksoverheid heeft op maandag 23 maart bekend gemaakt dat alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020. Deze maatregel is genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kijk hier voor meer informatie.


Kom niet naar de stranden van Rockanje en Oostvoorne!

De gemeente Westvoorne roept dagjesmensen, recreanten en toeristen dringend op om niet naar de stranden, jachthaven, campings of vakantieparken in Rockanje en Oostvoorne te komen. De parkeerplaatsen bij Eerste en Tweede Slag zijn gesloten, net als de parkeerterreinen van het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Politie en de boa’s zijn aanwezig bij de toegangswegen richting de stranden om bezoekers te verzoeken huiswaarts te keren. De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april.

De gemeente is overgegaan tot deze maatregelen, omdat zaterdag grote groepen dagjesmensen en toeristen zich richting de stranden, jachthaven, campings en vakantieparken begaven. Gebleken is dat bezoekers zich niet hielden aan de landelijke maatregel minimaal 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

We begrijpen goed dat recreanten juist in deze tijd graag onze stranden bezoeken, maar de volksgezondheid gaat nu voor. Alléén met elkaar kunnen we het aantal besmettingen door het coronavirus minimaliseren. Help mee en doe het juiste!


Na uitspreken van voorkeur voor bestuurlijke fusie wordt nu de volgende stap voorbereid

De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben alle drie unaniem de voorkeur uitgesproken voor een bestuurlijke fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Waarbij de ambitie is uitgesproken voor een startdatum van 1 januari 2023. De eerstvolgende stap is om te komen tot een gelijkluidend principebesluit, dat gelijktijdig door de drie afzonderlijke gemeenteraden wordt genomen. In het principebesluit is opgenomen met wie en wanneer zij willen fuseren en hoe ze dit willen aanpakken. Lees meer.


                                           

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje