Wethouders op Voorne-Putten omarmen Energieperspectief 2050

De wethouders duurzaamheid op Voorne-Putten ondertekenden vandaag, samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag het Energieperspectief 2050. Hiermee is, op de Dag van de Duurzaamheid, gezamenlijk een belangrijke stap genomen richting een toekomst waarin geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. Lees verder.

Voorleesactie Duurzaamheid op obs De Bosrand in Oostvoorne

Het is Kinderboekenweek en wethouder Wilbert Borgonjen bezocht groep 6 van obs De Bosrand. De wethouder las een stuk voor uit het boek Sem en Saar geven positieve energie, dat speciaal is geschreven voor de voorleesactie in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Onderwerpen als armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en verspilling van grondstoffen komen terug in het verhaal over de vrienden Sem en Saar. Lees verder.

Dag van de Duurzaamheid-Rudo Enserink

Rudo Enserink is sinds een jaar inwoner van Oostvoorne en trotse eigenaar van een prachtige oude woning, een huis met een verhaal. De vroegere melk en kaaswinkel moest wel opgeknapt worden om aan de eisen van de huidige tijd te voldoen. Een goede aanleiding voor Rudo om meteen het huis te verduurzamen. Op de Dag van de Duurzaamheid laat hij zien wat hij tot nu toe heeft gedaan om zijn steentje bij te dragen. Wilt u ook uw woning verduurzamen? Kijk dan eens op www.woonwijzerwinkel.nl voor tips en adviezen. Ook kunt u bij de gemeente terecht voor een Duurzaamheidslening. Meer weten? Mail dan naar gemeente@westvoorne.nl.

Henk de Graad benoemd tot wethouder in Westvoorne

De gemeenteraad van Westvoorne heeft op 8 oktober Henk de Graad (VVD) unaniem benoemd tot wethouder. Henk de Graad krijgt ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme in zijn portefeuille.

De functie van wethouder binnen het college van Westvoorne is vacant gekomen na het vertrek van wethouder Marja Roza (VVD) op 20 september jongstleden. Het college van Burgemeester en Wethouders is tevreden over de snelle voordracht van een nieuwe wethouder en verwacht met Henk de Graad een ervaren bestuurder aan het college toe te voegen.  

Henk de Graad (55, adviseur en projectmanager) is sinds 2004 betrokken bij de VVD als Bestuurslid. In 2017/2018 was hij wethouder in Nissewaard.


 

Themadag Gasloos Wonen op zaterdag 12 oktober

Wilt u meer weten over gasloos wonen? Kom dan op zaterdag 12 oktober naar de themadag Gasloos Wonen van de WoonWijzerWinkel. Tijdens deze dag bereiden we u voor op aardgasvrij wonen. Er zijn presentaties voor particulieren en VVE’s. Onderwerpen zoals het vervangen van de cv ketel, omlaag brengen van de energievraag, opwekken van energie, koken en ventileren komen aan bod. Lees verder.

Help ook mee zagen in het duinbos van Rockanje op 2 november!

Zaterdag 2 november organiseert de gemeente Westvoorne een Natuurwerkdag in de duinen van Rockanje tussen de Eerste en Tweede Slag . Tijdens de Natuurwerkdag zijn in het hele land duizenden vrijwilligers aan het werk om het landschap een flinke opknapbeurt te geven. De dag vindt ieder jaar plaats op de eerste zaterdag in november. Wilt u ook mee doen? Lees verder.Gratis Keyless entry blik tijdens Week van de Veiligheid!

Tijdens de Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober) mogen inwoners die een contactloze autosleutel hebben een ‘keyless entry blik’ ophalen bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. Het blikje blokkeert het signaal van de sleutel, waardoor autodieven deze niet kunnen onderscheppen. OP=OP.

Het aantal auto’s met een contactloze autosleutel neemt toe. Dit geeft autodieven steeds vaker de mogelijkheid om met speciale apparatuur het signaal van de sleutel te kopiëren. Hierna krijgt de autodief alle toegang tot de auto. Door de contactloze autosleutel in het blikje op te bergen, wordt diefstal voorkomen. 

Week van de Opvoeding

De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In heel Nederland kun je in deze week workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten bezoeken. Lees verder.


 

Wie zijn de helden van Westvoorne?

De gemeente Westvoorne is trots op inwoners die zich inzetten voor anderen. Om deze mensen in het zonnetje te zetten, heeft de gemeente Westvoorne twee gemeentelijke onderscheidingen: de Ereprijs Westvoorne en de jongerenversie, de Kleine Ereprijs Westvoorne. Beide onderscheidingen zijn bedoeld voor personen (of instanties) die zich, zonder eigenbelang, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne.

Ereprijs Westvoorne
Deze onderscheiding wordt één keer per jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich in Westvoorne bijzonder heeft ingezet op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied. De Ereprijs Westvoorne wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari.

Kleine Ereprijs Westvoorne
De Kleine Ereprijs Westvoorne wordt één keer per jaar uitgereikt aan een jonge held tussen de 4 en 17 jaar, die zich het afgelopen jaar geruime tijd heeft ingezet voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten of zieken. Het kan ook iemand zijn die activiteiten heeft georganiseerd,  vrijwilligerswerk heeft gedaan bij bijvoorbeeld bij een vereniging of een ‘heldendaad’ of prestatie heeft verricht. De Kleine Ereprijs Westvoorne wordt op een nader te bepalen tijdstip uitgereikt. Meer informatie en aanmelden? Lees verder.


Levering PMD-containers

Eind mei 2019 zijn de eerste PMD-containers bij de aanvragers afgeleverd. Inmiddels is nog een aantal aanvragen ontvangen, waarvoor de voorraad ontoereikend is. Omdat meerdere gemeenten (zowel in Nederland als in Europa) actief zijn met nieuwe minicontainers, geldt voor de nabestelling een levertijd van minimaal twee maanden. Onze leverancier bundelt alle aanvragen en voorziet dat deze in augustus worden afgewikkeld. Ongeveer twee weken voor de verwachte leverdatum ontvangen alle aanvragers daarover een brief

Mini-container
Wist u dat voor het aanvragen van minicontainers of voor het melden van schades daaraan of vermissing een formulier beschikbaar is? Wekelijks wordt op vrijdag een serviceronde uitgevoerd. Wij kunnen dus snel op uw aanvraag reageren.  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW