Volg ons ook op social media   Facebook afbeelding twitter logo Rss feed
 

Ophaaldata van PMD wijzigt voor de kernen van Rockanje en Tinte

Meer dan 2.000 huishoudens hebben voor de inzameling van plastic, metaal en drankkartons (PMD) een minicontainer aangevraagd. Het inzamelen van PMD met containers kost meer tijd dan met de Plastic Heroes-zakken. Daarom is het niet meer mogelijk om op 1 dag al het PMD in de gemeente op te halen. Dit betekent dat met ingang van 31 mei de inzameling van PMD voor de huishoudens met postcodes  3235 en 3234 plaatsvindt op de vrijdag in de even weken. De inzameling van PMD voor de kern Oostvoorne (postcode 3233) blijft ongewijzigd op de vrijdag in de oneven weken.
Lees verder. 

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?

Sommige mensen zetten zich belangeloos in voor allerlei goede doelen. Deze mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving verdienen een lintje. 
Als u iemand kent die volgens u een Koninklijke onderscheiding verdient, meld hem of haar dan aan bij de gemeente. Dit kan door contact op te nemen met Marianne de Groot via (0181) 40 80 75, ma.degroot@westvoorne.nl of Shelley de Groot via (0181) 40 81 71, s.degroot@westvoorne.nl. Zij kunnen u alle informatie geven over de aanmelding. Als u iemand in 2020 in aanmerking wil laten komen voor een Koninklijke onderscheiding, stel deze persoon dan vóór 1 juli 2019 voor bij de gemeente. Voor meer informatie en de richtlijnen kunt u ook terecht op: www.lintjes.nl/voordragen.

Westvoorne krijgt Blauwe Vlag en Platinum QualityCoast Award

Het badstrand van Rockanje en Jachthaven Geijsman Watersport in Oostvoorne hebben opnieuw de Blauwe Vlag gekregen. Tijdens de officiële uitreiking op donderdag 9 mei in Ouddorp kreeg Westvoorne ook de Platinum QualityCoast Award, vanwege de prestaties als groene en duurzame bestemming. Wethouder Marja Roza – de Pijper nam de twee certificaten in ontvangst van loco Commissaris van de Koning Floor Vermeulen. 

Wethouder Marja Roza - de Pijper: “Ik ben heel trots dat wij als Westvoorne voor de 15e keer de Blauwe Vlag hebben gekregen en opnieuw benoemd zijn tot Platinum QualityCoast. Dit laat zien dat we hier duurzame, schone en veilige stranden hebben en een aantrekkelijk recreatief gebied zijn. Het is een erkenning voor de inspanningen die wij als kustgemeente samen met onze inwoners, jachthaven en organisaties hebben geleverd om een hoogwaardige duurzame toeristische bestemming te zijn en te blijven.” Lees verder


Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Pinnepot en Moolhoek

Het Keurmerk Veilig Ondernemen-certificaat is opnieuw behaald door de bedrijventerreinen Pinnepot en Moolhoek in de gemeente Westvoorne. Het certificaat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein werd op 30 april uitgereikt door wethouder Jorriena de Jongh op bedrijventerrein de Pinnepot. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente.


 

Levering PMD-containers

Tot begin maart hebben ruim 2.000 huishoudens een PMD-container aangevraagd. Deze zijn inmiddels besteld. Er is sprake van een levertijd. Heeft u een PMD-container aangevraagd, dan kunt u die medio mei verwachten. 

Mini-container
Wist u dat voor het aanvragen van minicontainers of voor het melden van schades daaraan of vermissing een formulier beschikbaar is? Wekelijks wordt op vrijdag een serviceronde uitgevoerd. Wij kunnen dus snel op uw aanvraag reageren.  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW