Wie zijn de helden van Westvoorne?

De gemeente Westvoorne is trots op inwoners die zich inzetten voor anderen. Om deze mensen in het zonnetje te zetten, heeft de gemeente Westvoorne twee gemeentelijke onderscheidingen: de Ereprijs Westvoorne en de jongerenversie, de Kleine Ereprijs Westvoorne. Beide onderscheidingen zijn bedoeld voor personen (of instanties) die zich, zonder eigenbelang, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne.

Ereprijs Westvoorne
Deze onderscheiding wordt één keer per jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich in Westvoorne bijzonder heeft ingezet op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied. De Ereprijs Westvoorne wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari.

Kleine Ereprijs Westvoorne
De Kleine Ereprijs Westvoorne wordt één keer per jaar uitgereikt aan een jonge held tussen de 4 en 17 jaar, die zich het afgelopen jaar geruime tijd heeft ingezet voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten of zieken. Het kan ook iemand zijn die activiteiten heeft georganiseerd,  vrijwilligerswerk heeft gedaan bij bijvoorbeeld bij een vereniging of een ‘heldendaad’ of prestatie heeft verricht. De Kleine Ereprijs Westvoorne wordt op een nader te bepalen tijdstip uitgereikt. Meer informatie en aanmelden? Lees verder.

Onderzoeksfaciliteit Zon op Water bij het Fieldlab aan het Oostvoornse meer van start!

Maandag 16 september is de inrichting van de onderzoeksfaciliteit Zon op Water bij het Fieldlab aan het Oostvoornse meer officieel van start gegaan. Programmamanager Wiep Folkerts van TNO en Lies van der Pol, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Westvoorne ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Het onderzoek Zon op Water richt zich op geavanceerde drijvende zonne-energiesystemen. Lees verder.


Regenwater niet meer door vuilwaterriool

Ons klimaat verandert, dat merken we in ons dagelijks leven. Hitterecords volgen elkaar op. Maar ook stevige regenbuien komen steeds vaker voor en dit zorgt juist voor meer wateroverlast. De gemeente Westvoorne gaat daarom vanaf 16 september in drie straten in Rockanje het regenwater afkoppelen van het vuilwaterriool. Hiermee wil de gemeente het openbare gebied verder verduurzamen. Lees verder.
 

Dag van de Ouderen in Westvoorne

Op dinsdag 1 oktober vieren we in Westvoorne de Dag van de Ouderen. Speciaal voor de oudere inwoners organiseert de gemeente Westvoorne in Cultureel Centrum de Man, Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne een feestelijke middag. De zaal is vanaf 13.30 uur open. Om 14.00 uur wordt de Dag van de Ouderen officieel geopend door wethouder Wilbert Borgonjen. Lees verder.


Wegafsluiting tussen Hoflaan en Mildenburglaan

Eind vorig jaar is de haan van de Dorpskerk in Oostvoorne gestolen. Binnenkort zal er een nieuwe haan op de kerk geplaatst worden. Voordat het zover is, zullen er
voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Vanwege deze werkzaamheden wordt op 12 september van 9.00 tot 12.00 uur het kerkplein tussen de Hoflaan en de
Mildenburglaan in Oostvoorne afgesloten. De nieuwe haan zal op een later moment worden geplaatst.

Vos neemt toe op Voorne

De vossenpopulatie in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo ook in onze natuurgebieden. Steeds vaker worden vossen gezien in onze bossen en duinen. En waar je er eentje ziet, zijn er meer. De vos is een roofdier en alleseter. Een prachtig dier, maar ook een dier dat als de populatie toeneemt voor problemen kan zorgen. De vos kan bijvoorbeeld ziektekiemen bij zich dragen en dit overdragen aan mens en dier. Zo draagt de vos regelmatig een lintworm met zich mee. Daarom een paar tips om het dier zo min mogelijk naar de bebouwde omgeving te laten trekken. Lees verder.


De huiskamer

In Westvoorne wordt gestart met een huiskamer. Dit is een ontmoetingsplek voor personen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun naasten. De huiskamer is een informeel project. Het staat los van de formele zorgketen en formele regelingen. Het is een vrijwilligersproject dat ontstaan is vanuit de behoefte van de zorgvraag van onze inwoners. Het is opgezet door vrijwilligers met ondersteuning van Stichting MEE en de gemeente Westvoorne. Lees verder.

Inkoopactie isolatiemaatregelen woningen

Vanaf 2 september 2019 kunt u weer gebruik maken van de landelijke isolatie subsidie; de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Het Rijk heeft onlangs 84 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om optimaal gebruik te maken van de subsidie kunt u via het energieloket van de gemeente meedoen met een inkoopactie isolatie.
De subsidieregeling is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in een eigen woning zoals het isoleren van een vloer of het plaatsen van hoogrendementsglas. Woningeigenarenen VvE’s kunnen vanaf maandag 2 september 2019 subsidie aanvragen voor twee of meer maatregelen die uitgevoerd worden na 15 augustus. Lees verder.

Aanmelden evenementen in 2020

Wilt u er zeker van zijn dat uw evenement in 2020 kan plaatsvinden? Meld deze dan vóór 1 oktober 2019 aan via het  aanmeldformulier. Indien u van plan bent om in 2020 de in gemeente Westvoorne een evenement te organiseren dan moet dit evenement vóór 1 oktober 2019 zijn aangemeld bij de gemeente voor plaatsing op de regionale evenementenkalender van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Lees verder.

Training omgaan met dementie

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen dan vroeger. Daarom krijgen we er in onze directe omgeving ook vaker mee te maken, in de familiekring, op het werk of op straat. Maar hoe kun je deze ziekte herkennen? En hoe kun je het beste omgaan met iemand die aan dementie leidt? Door mee te doen met een training leer je er meer over. De training wordt georganiseerd vanuit Samen Dementievriendelijk Voorne-Putten. De training ‘Omgaan met dementie’ vindt plaats op donderdag 19 september van 9.30 tot 12.00 uur in de Infirmerie, Rozemarijnstraat 42, Brielle. Deelname aan de training is gratis. Verder lezen.


 


Levering PMD-containers

Eind mei 2019 zijn de eerste PMD-containers bij de aanvragers afgeleverd. Inmiddels is nog een aantal aanvragen ontvangen, waarvoor de voorraad ontoereikend is. Omdat meerdere gemeenten (zowel in Nederland als in Europa) actief zijn met nieuwe minicontainers, geldt voor de nabestelling een levertijd van minimaal twee maanden. Onze leverancier bundelt alle aanvragen en voorziet dat deze in augustus worden afgewikkeld. Ongeveer twee weken voor de verwachte leverdatum ontvangen alle aanvragers daarover een brief

Mini-container
Wist u dat voor het aanvragen van minicontainers of voor het melden van schades daaraan of vermissing een formulier beschikbaar is? Wekelijks wordt op vrijdag een serviceronde uitgevoerd. Wij kunnen dus snel op uw aanvraag reageren.  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW