Vervolgbijeenkomsten Lokaal Sportakkoord Westvoorne 27 augustus, 1 en 15 oktober

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Westvoorne! Dit jaar willen we hier namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Westvoorne kunnen realiseren.

Ruim een maand geleden vond de goed bezochte startbijeenkomst ‘Lokaal Sportakkoord voor Westvoorne’ plaats. Zowel tijdens de avond zelf alsook later via mail is er veel input ontvangen, waarvoor dank! Deze input is terug te lezen op www.ssnb.nl/sportakkoord-westvoorne

Aan de hand van de ingebrachte kansen en dromen kunnen we nu daadwerkelijk samen ambities en speerpunten voor sport en bewegen in Westvoorne voor de komende jaren bepalen. Een onderliggende doelstelling van het Lokale Sportakkoord is dat dit een mooie start is om ‘de sport’ in Westvoorne te verenigen c.q. de verschillende domeinen met elkaar te laten samenwerken. Daarbij is het van belang dat alle stakeholders (naast sport dan ook zorg, welzijn, kinderopvang, onderwijs, overig maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en gemeente) vertegenwoordigd zijn. Dus ook uw aanwezigheid is van belang! Lees verder.


© Weekblad Westvoorne


Training omgaan met dementie

Een op de vijf mensen krijgt dementie. Mensen met dementie blijven langer thuis wonen dan vroeger. Daarom krijgen we er in onze directe omgeving ook vaker mee te maken, in de familiekring, op het werk of op straat. Maar hoe kun je deze ziekte herkennen? En hoe kun je het beste omgaan met iemand die aan dementie leidt? Door mee te doen met een training leer je er meer over. De training wordt georganiseerd vanuit Samen Dementievriendelijk Voorne-Putten. De training ‘Omgaan met dementie’ vindt plaats op donderdag 19 september van 9.30 tot 12.00 uur in de Infirmerie, Rozemarijnstraat 42, Brielle. Deelname aan de training is gratis. Verder lezen.


 

Vernieuwd kunstgrasveld voor voetbalvereniging O.V.V.

Afgelopen zaterdag heeft Voetbalvereniging O.V.V. in Oostvoorne een vernieuwd kunstgrasveld in gebruik genomen. Van de kunstgrasmat die in 2007 is aangelegd is de toplaag vervangen. Bijzonder is dat het veld is ingestrooid met duurzame instrooikorrels in plaats van met rubberen korrels. De oude toplaag is gerecycled door Plant One Rotterdam B.V.

Het nieuwe veld voldoet op één na aan alle eisen die de FIFA stelt aan kunstgrasvelden. Alleen de veerkracht en elasticiteit, de zogenaamde energierestitutie, is nog iets te hoog. De verwachting is dat dit door het bespelen van het veld snel op het gewenste niveau zal komen. De KNVB heeft O.V.V. voor drie maanden dispensatie verleend voor het spelen van officiële wedstrijden op het nieuwe veld. De herkeuring van het veld vindt plaats in het najaar. 

Het vernieuwde veld wordt medio september officieel geopend.
 

© Facebook O.V.V. Oostvoorne
 

Enquête mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

De gemeente Westvoorne kan niet zonder de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. 

We zijn samen met de gemeente Brielle en Hellevoetsluis op zoek naar nieuwe ideeën om mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en kijken we of de bestaande ondersteuningsmogelijkheden nog voldoen. Lees verder.

Documentaireserie natuur Westvoorne en Goeree-Overflakkee: Best of Nature 

Jaar na jaar valt de kustlijn van Westvoorne en Goeree-Overflakkee in de prijzen; nationaal, Europees en zelfs wereldwijd. Op de ITB Beurs in Berlijn werd het Nederlandse Zuidwestelijke deltagebied uitgeroepen tot beste duurzame natuurbestemming ter wereld. Hiermee liet het Lake Tahoe in de VS en San Isla in Ecuador achter zich. 

Tot dit Zuidwestelijke deltagebied behoren Westvoorne, Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Veere. De natuur en de kust is hier schitterend, maar dat juist dit gebied tot de uniekste streken ter wereld behoort, dat is niet zo bekend. Lees verder.


Nieuw betalingssysteem voor De Meander

MFC de Meander stapt over op een nieuw betalingssyteem voor de zwemlessen, 11-badenkaarten en het Les Millsprogramma. Vanaf 1 september heeft u een sportpas nodig om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten. Lees verder.


Levering PMD-containers

Eind mei 2019 zijn de eerste PMD-containers bij de aanvragers afgeleverd. Inmiddels is nog een aantal aanvragen ontvangen, waarvoor de voorraad ontoereikend is. Omdat meerdere gemeenten (zowel in Nederland als in Europa) actief zijn met nieuwe minicontainers, geldt voor de nabestelling een levertijd van minimaal twee maanden. Onze leverancier bundelt alle aanvragen en voorziet dat deze in augustus worden afgewikkeld. Ongeveer twee weken voor de verwachte leverdatum ontvangen alle aanvragers daarover een brief

Mini-container
Wist u dat voor het aanvragen van minicontainers of voor het melden van schades daaraan of vermissing een formulier beschikbaar is? Wekelijks wordt op vrijdag een serviceronde uitgevoerd. Wij kunnen dus snel op uw aanvraag reageren.  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW