Gemeente stelt krediet beschikbaar voor nieuw waterkunstgrasveld voor Forcial

De gemeenteraad van Westvoorne is woensdagavond 19 februari unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 650.000 aan M.H.V. Forcial voor het aanleggen van een waterkunstgrasveld. Het waterkunstgrasveld vervangt het zand ingestrooide kunstgrasveld dat na jaren van intensief gebruik aan vervanging toe is. Waterkunstgrasvelden worden steeds meer de trend in de hockeysport. Voor Forcial is een waterkunstgrasveld van essentieel belang om een toekomstbestendige sportaccommodatie te zijn. De gemeente onderzoekt op verzoek van de gemeenteraad nog wel of er een meer duurzame manier is om het veld te besproeien.

Medio 2019 heeft de gemeenteraad de bereidheid uitgesproken om drie miljoen euro ter beschikking te stellen voor de buitensportaccommodaties. Het krediet voor het waterkunstgrasveld voor Forcial wordt van dit bedrag betaald.


Gratis zelfscan cybercrime voor ondernemers

Sinds kort is er een gratis tool beschikbaar voor ondernemers waarmee zij hun bedrijf kunnen scannen op het gebied van cybercriminaliteit. Via deze tool krijgen zij meer inzicht in de cyberrisico’s voor het bedrijf. Na de scan krijgen ondernemers concrete tips hoe ze cybercrime tegen kunnen gaan. Lees meer


Gemeenteraad Westvoorne gaat unaniem voor een gemeentelijke herindeling

Op 19 februari heeft de gemeenteraad van Westvoorne unaniem besloten om voor een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Brielle en Hellevoetsluis te gaan. De gemeenteraad van Brielle nam eerder deze maand eenzelfde besluit. De gemeenteraad van Hellevoetsluis bespreekt op 5 maart de mogelijke herindeling met Brielle en Westvoorne. Lees verder.


Gemeente Westvoorne en Brielle ondertekenen deelakkoord Human Capital Greenport West-Holland

Op 14 februari 2020 hebben wethouder Van der Pol en wethouder Schoon van de gemeenten Westvoorne en Brielle een handtekening gezet onder het Deelakkoord Human Capital Greenport West-Holland. 

Daarmee spreken de gemeenten de intentie uit om samen met de LTO Noord afdeling Voorne-Putten en hun leden in gesprek te gaan om te bepalen hoe uitvoering gegeven kan worden aan het Deelakkoord. Het doel van het Deelakkoord is het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de land- en tuinbouwsector.


Werkzaamheden Dorpsplein Rockanje

Op 17 februari is op het Dorpsplein in Rockanje gestart met het veiliger maken van het plein. Lees meerIntegrale bedrijvencontrole op bedrijventerrein de Moolhoek in Rockanje

Maandag 10 februari 2020 vond er een onaangekondigde controle plaats op het bedrijventerrein de Moolhoek in Rockanje. Het ging om een gezamenlijke controle van de gemeente Westvoorne, politie, Stedin, DCMR, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum. Inspecteurs bekeken verschillende aspecten zoals de naleving van milieu- en bouwvoorschriften, brandveiligheidsaspecten, het gebruik van elektriciteit, illegale bewoning en andere misstanden. Bij een aantal bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Inspecteurs constateerden ook dat bij sommige bedrijven de brandveiligheid verbeterd kon worden. Lees verder.


7,5 miljoen voor een sterkere Zuid-Hollandse Delta, Rijk en Zuid-Hollandse Delta sluiten Regio Deal 

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk sluiten een Regio Deal. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. In de Zuid-Hollandse Delta werken de gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen aan een aantal grote opgaven. Lees verder:


Controle hondenbezit 2020

Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar gaat de controle op 12 februari van start en duurt tot en met mei. Lees verder


Denk mee over sport en bewegen

Nu het Sportakkoord voor Westvoorne klaar is, is het tijd om de drie thema’s die zijn bedacht concreet handen en voeten te geven. Voor ieder thema zoeken we enthousiaste Westvoornaars die actief willen meedenken. Lees meer


Teken en de ziekte van Lyme

Wat is het?

Teken zien er uit als spinnetjes van één tot drie millimeter doorsnede. Een teek zwelt op tot een bruin bolletje als hij zich vastbijt om bloed op te zuigen. Teken komen voor in bossen, duinen, heidegebieden, weilanden, parken en tuinen in het hele land. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lyme-bacterie bij zich draagt. De ziekte komt in Nederland vaak voor. De ziekte kan zonder behandeling ernstige gevolgen hebben. Lees verder.


                                           

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW