Volg ons ook op social media   Facebook afbeelding twitter logo Rss feed
 

Hugo Lens Optiek heeft oog voor duurzaamheid

Het stond al een tijd op de wensenlijst van de ondernemer en nu is het zover: met 36 zonnepanelen op het dak wekt Hugo Lens Optiek nu de helft van het eigen elektriciteitsverbruik zelf duurzaam op. 

Hugo Lens Optiek is al langere tijd bezig met het verduurzamen van de onderneming. Stichting Stimular, de duurzaamheidscoach van de gemeente Westvoorne, adviseerde de opticien in Oostvoorne over energie besparen en duurzame energie opwekken. Enkele jaren geleden nam Hugo Lens Optiek ook al deel aan de duurzaam ondernemen estafette van de gemeente Westvoorne. Paulien Lens vertelt dat er sindsdien veel maatregelen zijn uitgevoerd: “We hebben de beglazing vervangen door HR++glas, een deel van de verlichting is vervangen door led en ik rijd in een elektrische auto. Bij elke beslissing die we nemen, wegen we duurzaamheid mee. Met de zonnepanelen halveren we nu ons elektriciteitsverbruik. Maar we zijn nog niet klaar. Zo willen we ook de laatste verlichting  vervangen door led en kijken we naar mogelijkheden om uiteindelijk zonder gas te verwarmen.” Lees verder.

Uitnodiging startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Westvoorne

Er zijn kansen voor sporten & bewegen in Westvoorne! Dit jaar willen we een Lokaal Sportakkoord realiseren. Wat houdt dat precies in? 
In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Westvoorne kunnen realiseren. Startbijeenkomst op 1 juli: doet u ook mee? Lees hier verder.


 

Westvoorne eert veteranen

Op 28 juni organiseert de gemeente Westvoorne voor de tiende keer de lokale Veteranendag. Deze Veteranendag is een eerbetoon aan Westvoornse veteranen. De gemeente wil haar erkenning en waardering uitspreken voor het belangrijke werk dat veteranen tijdens oorlogsomstandigheden of vredesmissies hebben verricht. Ter gelegenheid van het lustrum is de commissaris van de Koning Jaap Smit aanwezig.  Lees verder. 

Kom uit je schuld!

Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of een risico daarop. Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken. In de campagne staan ambassadeurs centraal die over hun schuldprobleem praten.

Hun coming out bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. Lees hun verhalen op www.komjijeruit.nl. Heeft u schulden en komt u er niet uit? Vraag hulp! Op www.westvoorne.nl/komjijeruit vindt u informatie over de hulp die de gemeente Westvoorne kan bieden.Uw dak is geld waard!

De rentes kelderen omlaag, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om spaargeld op een spaarrekening te zetten. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor om hun spaargeld op het dak te leggen. Niet letterlijk natuurlijk, maar in de vorm van zonnepanelen of een zonneboiler.  Meteorologen voorspellen een warme zomer; de investering is dus zo terugverdiend! Waar wacht u nog op? Kom op zaterdag 15 juni langs tijdens onze gratis themadag bij de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente, en laat u voorlichten over de mogelijkheden. Lees verder.

Uitslag verkiezingen Europees Parlement in gemeente Westvoorne

Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?

Sommige mensen zetten zich belangeloos in voor allerlei goede doelen. Deze mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving verdienen een lintje. 
Als u iemand kent die volgens u een Koninklijke onderscheiding verdient, meld hem of haar dan aan bij de gemeente. Dit kan door contact op te nemen met Marianne de Groot via (0181) 40 80 75, ma.degroot@westvoorne.nl of Shelley de Groot via (0181) 40 81 70, s.degroot@westvoorne.nl. Zij kunnen u alle informatie geven over de aanmelding. Als u iemand in 2020 in aanmerking wil laten komen voor een Koninklijke onderscheiding, stel deze persoon dan vóór 1 juli 2019 voor bij de gemeente. Voor meer informatie en de richtlijnen kunt u ook terecht op: www.lintjes.nl/voordragen.


Levering PMD-containers

Tot begin maart hebben ruim 2.000 huishoudens een PMD-container aangevraagd. Deze zijn inmiddels besteld. Er is sprake van een levertijd. Heeft u een PMD-container aangevraagd, dan kunt u die medio mei verwachten. 

Mini-container
Wist u dat voor het aanvragen van minicontainers of voor het melden van schades daaraan of vermissing een formulier beschikbaar is? Wekelijks wordt op vrijdag een serviceronde uitgevoerd. Wij kunnen dus snel op uw aanvraag reageren.  

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW