Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen heeft de gemeente Westvoorne in maart een energietoeslag van € 800,- uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige toeslag wordt nu verhoogd met € 500,-. 

De verhoging wordt automatisch overgemaakt aan de 300 huishoudens die dit voorjaar de toeslag van € 800,- hebben ontvangen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat ook studenten in aanmerking kunnen komen voor de energietoeslag. Zij kunnen daarvoor een aanvraag indienen via het formulier onder het kopje Aanvragen energietoeslag. Studenten waarvan de aanvraag om energietoeslag eerder is afgewezen, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Zij krijgen een nieuw besluit. 

  Aanvragen energietoeslag

  Heeft u nog geen aanvraag ingediend,  maar heeft u wel een laag inkomen, tot 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag)? Dan kunt u hier de energietoeslag aanvragen. U kunt tot en met 31 december 2022 – één keer per huishouden – de toeslag aanvragen. Voor het aanvragen van de eenmalige energietoeslag zijn twee formulieren beschikbaar:

  Formulier voor alleenstaande aanvragers
  Formulier voor aanvragers met een partner

  Na uiterlijk 8 weken ontvangt u bericht van ons

  We nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Als we nog informatie missen, dan nemen we contact met u op. Heeft u de aanvraag volledig ingevuld en alle gevraagde gegevens ingeleverd? Dan kunt u binnen uiterlijk 8 weken een antwoord van ons verwachten. 

  Vraag en antwoord

  Wanneer krijgt u bericht? 

  Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. U krijgt in elk geval binnen acht weken bericht van ons.

  Worden uw gegevens gecontroleerd?

  Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

  Telt de energietoeslag mee als inkomen?

  Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

  Wanneer moet u de aanvraag voor samenwonenden/getrouwden invullen?

  U bent partners als u: 

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  • op hetzelfde adres woont en: 
   • samen een huishouden heeft; 
   • ex-echtgenoten of ex-partners bent; 
   • samen een kind heeft; 
   • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of 
   • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Hoe berekent u uw (gezamenlijk) inkomen? 

  Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten per maand bij elkaar op. U kijkt voor de eenmalige energietoeslag naar het (gezamenlijk) inkomen van de maand voorafgaand aan die van de datum van aanvraag.

  • Inkomsten uit arbeid/uitkering (exclusief vakantietoeslag)
  • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
  • Overige inkomsten

  Alleen voor echtparen:

  • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

  Alleen voor alleenstaande ouders: 

  • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2022: € 274,- per maand). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

  Wat telt u niet mee?

  • Bijzondere bijstand
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget (bedrag boven de € 274,- per maand, zie hierboven) 
  • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
  • Woonkostentoeslag