Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen 

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen maakte het Rijk eind 2021 bekend dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag ontvangen. Deze € 800,- is bestemd voor het betalen van de hogere energierekening. De gemeente heeft deze toeslag op 28 maart 2022 automatisch op de bankrekening gestort van ongeveer 500 huishoudens met een laag inkomen.

De € 800,- van de energietoeslag is automatisch overgemaakt aan de huishoudens waarvan bekend was dat zij één van de volgende uitkeringen ontvangen. Zij kregen hier ook een brief over. Het gaat om huishoudens met een: 

 • Bijstandsuitkering;
 • IOAW of IOAZ-uitkering;
 • Bbz-uitkering levensonderhoud.

Ontving u in de eerste maanden van het jaar én op peildatum 1 maart 2022 één van deze uitkeringen, maar is het geld uiterlijk na de eerste week van april niet op uw rekening gestort? Vul dan alstublieft ook het aanvraagformulier in. 

Daarnaast kunnen huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag) vanaf dinsdag 19 april 2022 zelf een aanvraag indienen.

  Geen uitkering via de gemeente, maar wel een laag inkomen

  Ontvangt u eerder genoemde uitkeringen niet? Maar hebt u wel een laag inkomen, tot 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantietoeslag)? Dan kunt u hier de energietoeslag aanvragen. U kunt als u tot de doelgroep behoort tot en met 31 december 2022 – één keer per huishouden – hier de toeslag aanvragen.  

  Let op! Zorg dat u de benodigde documenten – het liefst digitaal – bij de hand hebt, dan kunt u ze gelijk met uw aanvraag meesturen. Dat gaat om: 

  • kopie of scan van geldig identiteitsbewijs;
  • bewijzen van uw inkomen (en dat van uw partner) van de maand voorafgaand aan de datum van aanvraag, zoals o.a. loonspecificaties;
  • laatste afschrift van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort kan worden, met zichtbaar rekeningnummer en naam;
  • eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de energietoeslag nodig heeft.  

  Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag?

  U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Westvoorne als u: 

  • een woonadres in Westvoorne hebt;
  • 21 jaar of ouder was op 1 maart 2022;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (gezamenlijk) inkomen heeft, tot maximaal 120% van de bijstandsnorm.

  Deze voorwaarden gelden ook, als daar sprake van is, voor uw partner. 

  Wanneer heeft u géén recht op de eenmalige energietoeslag? 

  • u of uw partner bent/is 18, 19 of 20 jaar oud;
  • u of uw partner bent/is student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000);
  • u of uw partner verblijft in een instelling of opvanghuis;
  • u of uw partner is dak-/thuisloos;
  • u bent een inwonend meerderjarig kind dat meetelt als kostendeler binnen het huishouden.

  Wat is het maximaal maandinkomen als er sprake is van 120% van de bijstandsnorm?

  Er wordt verschil gemaakt tussen alleenstaanden en samenwonenden/getrouwden en mensen tot én vanaf de AOW-leeftijd.

  Wat is voor de energietoeslag het maximaal maandinkomen (120% van de bijstandsnorm, exclusief vakantietoeslag):    

  Tabel max. maandinkomen (120% van de bijstandsnorm, exclusief vakantietoeslag)
   21 jaar tot AOW-leeftijd  Vanaf AOW-leeftijd
  Alleenstaande € 1.256,08€ 1.397,27
  Samenwonende/gehuwden€ 1.794,40 € 1.892,81

  Bij personen vanaf de AOW-leeftijd is er een pensioenvrijlating:

  Voor een alleenstaande (ouder): € 21,50 per maand
  Voor een echtpaar: € 43,-  per maand                                                       

  Aanvragen 

  Voor het aanvragen van de eenmalige energietoeslag zijn twee formulieren beschikbaar:

  Formulier voor alleenstaande aanvragers
  Formulier voor aanvragers met een partner*

  *Zie 'Vraag en antwoord' onderaan deze pagina.

  Na uiterlijk 8 weken ontvangt u bericht van ons

  We nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Als we nog informatie missen, dan nemen we contact met u op. Heeft u de aanvraag volledig ingevuld en alle gevraagde gegevens ingeleverd? Dan kunt u binnen uiterlijk 8 weken een antwoord van ons verwachten. 

  Vraag en antwoord

  Wanneer krijgt u bericht? 

  Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. U krijgt in elk geval binnen acht weken bericht van ons.

  Worden uw gegevens gecontroleerd?

  Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag. 

  Telt de energietoeslag mee als inkomen?

  Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

  Wanneer moet u de aanvraag voor samenwonenden/getrouwden invullen?

  U bent partners als u: 

  • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
  • op hetzelfde adres woont en: 
   • samen een huishouden heeft; 
   • ex-echtgenoten of ex-partners bent; 
   • samen een kind heeft; 
   • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of 
   • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Hoe berekent u uw (gezamenlijk) inkomen? 

  Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle inkomsten per maand bij elkaar op. U kijkt voor de eenmalige energietoeslag naar het (gezamenlijk) inkomen van januari en februari 2022.

  • Inkomsten uit arbeid/uitkering (met vakantietoeslag)
  • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
  • Overige inkomsten

  Alleen voor echtparen:

  • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

  Alleen voor alleenstaande ouders: 

  • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2022: € 274,- per maand). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

  Wat telt u niet mee?

  • Bijzondere bijstand
  • Huurtoeslag
  • Zorgtoeslag
  • Kindgebonden budget (bedrag boven de € 274,- per maand, zie hierboven) 
  • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
  • Woonkostentoeslag