Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 mei 2022

Gemeente Westvoorne voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl(externe link).

Aanpak om toegankelijkheid te garanderen 

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost;
  • Automatisch toetsen: dit gebeurt met een speciale tool;
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content;
  • Training werknemers: de redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd;
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van Westvoorne is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Westvoorne kan op dit moment garanderen dat de pdf's die op Westvoorne.nl worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via website@westvoorne.nl

Register van toegankelijkheidsverklaringen

Het toegankelijkheidslabel van www.westvoorne.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)