Leerlingenvervoer

Kinderen die naar het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs gaan kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Als u hiervoor in aanmerking denkt te komen kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergoeding: 

  • als u uw kind zelf brengt en ophaalt
  • als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met openbaar vervoer reist
  • als er sprake is van aangepast taxivervoer voor uw kind

Leerlingenvervoer wordt aangevraagd door de ouders van het kind. Als de rechter een kind uit huis heeft geplaatst en bent u de aangewezen voogd, dan dient u bij de aanvraag wel een kopie van het besluit van de rechter meesturen.

Voorwaarden

Aan een vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de afstand tussen woonhuis en school 6  kilometer of meer zijn. Voor het berekenen van de afstand gebruiken wij ANWB-routeplanner. Leerlingenvervoer gaat uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. Dat is een school die:

  • de onderwijssoort biedt die uw kind nodig heeft;
  • rekening houdt met uw levensovertuiging, een specifieke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Een onderwijsmethode (Jenaplan, Montessori) is geen levensbeschouwelijke richting.

Eigen bijdrage

Voor het schooljaar 2019/2020 gaat de gemeente uit van het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2017. De grens voor het drempelbedrag ligt op € 26.550,-. Indien uw (gezamenlijk) inkomen in 2017 hoger was dan dit bedrag, dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt door de gemeente berekend aan de hand van uw gegevens.

Aanvragen

Een aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer kunt u hieronder downloaden. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar Gemeente Westvoorne, t.a.v. WIS/leerlingenvervoer, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje of per e-mail naar infowis@westvoorne.nl.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Joëlle van der Bom, tel. (0181) 40 80 04 of per e-mail j.vanderbom@westvoorne.nl.

Download hier het:

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019-2020 

Declaratieformulier reiskosten leerlingenvervoer

Gemeentelijk beleid

Verordening leerlingenvervoer gemeente Westvoorne

Beleidsregels leerlingenvervoer Westvoorne

U bevindt zich op: Home > Leerlingenvervoer