Voortaan kunnen de bewoners van de gemeenten op Voorne zowel boa’s uit de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle als Westvoorne tegenkomen in hun gemeente. De burgemeesters van de drie gemeenten hebben namelijk een samenwerkingsovereenkomst getekend waardoor de boa’s op elkaars grondgebied mogen handhaven. 

De boa’s gaan samenwerken op de evenementen in de drie gemeenten, tijdens de piekmomenten waarbij meer boa’s nodig zijn dan de gemeente zelf in dienst heeft en bij bepaalde projecten (zoals toezicht op de Drank- en Horecawet). De samenwerkingsovereenkomst maakt het mogelijk om elkaar te helpen met toezicht en handhaving. Daarnaast biedt het ook de kans om de samenwerking te verbeteren. Op die manier bereiden ze zich ook meteen voor om één team toezicht en handhaving te worden in de nieuwe gemeente op Voorne per 1 januari 2023.