Adviesraden

In Westvoorne zijn er een aantal commissies die het gemeentebestuur advies geven. Het gaat om de volgende commissies:

  • Commissie voor de bezwaar- en beroepschriften 
  • Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne
     

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie helpt het gemeentebeleid te verbeteren. De commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is.

  • Doeltreffend: De commissie kijkt of de effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.
  • Doelmatig: De commissie onderzoekt of gemeentelijke producten tegen zo laag mogelijke kosten worden gemaakt en geleverd.
  • Rechtmatig: De commissie ziet erop toe dat de (lokale) regelgeving wordt nageleefd met betrekking tot het beleid.
     

Contact

Neem contact op met de adviesraden via:

Postbus 550
3235 ZH Rockanje

Telefoonnummer: 14 0181