In sommige situaties kan het lastig zijn om weer werk te vinden. Bijvoorbeeld door ziekte of een beperking. De gemeente kan u helpen om weer aan het werk te gaan in de vorm van een re-integratietraject. De gemeente kan u een traject aanbieden. U bent dan verplicht om dit traject te volgen.

Loonkostensubsidie

U kunt ook aan het werk via loonkostensubsidie. Dit kan onder bepaalde voorwaarden.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan de eerste stap richting betaald werk zijn. Uw re-integratietraject kan ook voor een deel uit vrijwilligerswerk bestaan. 

Meer informatie over Re-integratie

Neem contact op met team Werk, Inkomen en Service. 
Telefoonnummer: 14 0181
E-mail: infowis@westvoorne.nl 
Bezoekadres: Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur 
Woensdag van 13.30 tot 17.00 uur