Wanneer is de milieustraat open?

Wanneer is de milieustraat open?

Maandag van 9.00 tot 12.00 uur

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
 

Bij de Milieustraat  in Oostvoorne, Langeweg 26, kunt u terecht met de volgende afvalstoffen: huishoudelijk chemisch afval, afgewerkte motorolie, oud ijzer, wit- en bruingoed, puin 1/2 m3 max., plat glas.


Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd

Link naar afvalkalender
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Veel gestelde vragen