Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

 • Samenvatting

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

  De speler kan een prijs winnen;
  De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
  De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

  Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

 • Voorwaarden

  U mag een loterij organiseren als:

  minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat; 
  u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

  U mag een prijsvraag organiseren als:

  de deelnemer er iets voor moet doen. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken;
  een jury bepaalt wie de prijzen wint.

  U mag een bingo organiseren als:

  een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert;
  de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,- zijn;
  de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,- zijn.

  U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

 • Gang van zaken

  Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
  Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

  Let op! Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

  Bingo aanmelden
  Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

  Kansspelbelasting
  Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt

 • Meenemen

  Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

  de opzet van het kansspel
  de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert 
  de totale waarde van de prijzen
  inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
  kopie statuten van de vereniging

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Team Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs
  Tel. ( 0181) 40 81 29
  E-mail: vergunningen@westvoorne.nl

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW