Belastingen en heffingen, teruggave

 • Samenvatting

  Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Voorwaarden

  De aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) komen nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslagen onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting (voor de eigenaar) verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op vermindering.

  U vertrekt uit de gemeente:

  Indien u de gemeente verlaat, heeft u recht op vermindering voor de

  1. Afvalstoffenheffing
  2. Rioolrechten (verbruikersdeel)
  3. Hondenbelasting

  U verhuist binnen de gemeente:

  Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

 • In de gemeente Westvoorne vindt automatisch restitutie van belastingen plaats, nadat de verhuizing is doorgegeven aan de afdeling burgerzaken.

  De mutaties worden één keer per maand verwerkt.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  betaling
 • Contactpersonen

  Bureau Sociale Zaken
  tel: 408000
  e-mail: gemeente@westvoorne.nl

  Belasting
  tel: 408080
  e-mail: belastingen@westvoorne.nl

  • Patricia Bonjer
  • Hillebrand Reverda
 • Lokale regelgeving

  • Gemeentelijke Belastingverordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW