Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

 • Samenvatting

  Een Bedrijveninvesteringszone (BI-zone) is een bedrijventerrein of winkelgebied waarin ondernemers samenwerken om de aantrekkelijkheid en veiligheid van het gebied te verbeteren. De ondernemers richten hiervoor een stichting of vereniging op die activiteiten uitvoert om het gebied te verbeteren.

  Bent u ondernemer in een BI-zone? U betaalt dan mee aan de activiteiten door een hogere onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is de BIZ-bijdrage. De gemeente betaalt de bijdrage als subsidie terug aan de stichting of vereniging die de activiteiten uitvoert.

 • Voorwaarden

  De stichting of vereniging van de BI-zone krijgt subsidie van de gemeente om het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken. De gemeente betaalt de subsidie uit de BIZ-bijdrage die elke ondernemer in de BI-zone betaalt. De stichting of vereniging gebruikt de subsidie om activiteiten uit te voeren die het gebied verbeteren. Het moet gaan om éxtra activiteiten die de gemeente niet zelf zou uitvoeren.

  Het kan gaan om de volgende activiteiten:

  • verbeteren van verkeersvoorzieningen
  • bewegwijzering
  • groenvoorziening
  • afvalinzameling
  • schoonmaak
  • onderhoud
  • extra toezicht
  • verlichting
  • hekwerken
  • camerabewaking
 • Gang van zaken

  U betaalt de BIZ-bijdrage automatisch via de OZB. Dit kan in de vorm van een hoger tarief of in de vorm van een gelijk bedrag per bedrijf in de BI-zone.

 • Achtergrond

  U betaalt de BIZ-bijdrage zolang de BI-zone bestaat. Een BI-zone bestaat maximaal 5 jaar. Deze periode kan met maximaal 5 jaar worden verlengd, als er opnieuw voldoende draagvlak voor is onder de ondernemers.

  De Experimentenwet BI-zones geldt tot 1 juli 2015. Daarna eindigen alle BI-zones. Wordt er voor 1 juli 2015 een wetsvoorstel ingediend om de wet te verlengen, dan kunnen BI-zones blijven bestaan tot 1 januari 2018.

 • Tips

  In het buitenland bestaan BI-zones al langer, en met succes. Daar heet het Business Improvement District (BID). Het bestaat, als experiment, sinds mei 2009 ook in Nederland.

  In 2012 en 2013 is het niet mogelijk om een nieuwe BI-zone in te stellen. In 2013 gaat de rijksoverheid de Experimentenwet BI-zones evalueren. Daarna kan de huidige experimentele wet worden omgezet in een definitieve. Komt er een definitieve wet, dan kunnen er weer BI-zones ingesteld worden.

  Bij de rijksoverheid vindt u meer informatie over BI-zones.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  betaling
 • Contactpersonen

  Team Sport, Economische Zaken & Recreatie 
  e-mail: gemeente@westvoorne.nl

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje