Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Gang van zaken

  U betaalt de afvalstoffenheffing.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige
  2. De dagtekening van de aanslag
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt
  4. De reden van het bezwaar (de motivering)

  (U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

  Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de betaalwijze van het recht ontvangt u van de griffier van de rechtbank nader bericht.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  betaling
 • Contactpersonen

  Financiën
  tel: 0181 408080 of 408081
  e-mail: belastingen@westvoorne.nl

  Belasting
  tel: 408080
  e-mail: belastingen@westvoorne.nl

  • Patricia Bonjer
  • Hillebrand Reverda
 • Lokale regelgeving

  • Gemeentelijke Belastingverordening
 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje