Woonlasten 2018 in Westvoorne blijven gelijk

In de raadsvergadering van 27 juni heeft de gemeenteraad van Westvoorne de kadernota 2018 vastgesteld. In deze kadernota staan beleidsvoorstellen voor de komende jaren en is een meerjarenraming voor de periode 2018-2021 opgenomen. De kadernota bepaalt wat er in de begroting voor 2018 wordt meegenomen. Zoals het er nu uitziet wordt de begroting voor 2018 sluitend. Daarvoor zijn meerdere maatregelen nodig maar de woonlasten voor een gemiddeld huishouden in 2018 stijgen niet. 

Uitgangspunt voor het huidige college is dat de woonlasten voor een gemiddeld huishouden niet zullen stijgen. Dat is ook voor 2018 weer gelukt. De ontwikkeling van de woonlasten ziet er als volgt uit: de tarieven voor de OZB en rioolheffing worden verhoogd met 0,9% en de afvalstoffenheffing daalt met het totaalbedrag van de stijging van de OZB en de rioolheffing. Per saldo blijven de woonlasten voor een gemiddeld huishouden dus ook in 2018 gelijk.

Het collegeprogramma “Sterk, lokaal en betrokken” vormt de basis voor de voorstellen in de kadernota. Daarbij zijn ontwikkelingen, zoals wetswijzigingen en nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen. Er zijn onder meer voorstellen opgenomen voor duurzaamheid, herinrichting parkeerplaatsen 2e Slag, fleur en kleur ook in de winter. Ook wordt er een voorstel gemaakt voor mogelijke investering in sportaccommodaties van voetbal en hockey. Daarnaast zijn er voorstellen gedaan om onze gemeente ook op termijn financieel gezond te houden.

Tijdens de behandeling van de kadernota zijn door de raad ook aanvullingen gedaan. Onder andere om zoveel mogelijk ondernemers bij project Hart Veilig te betrekken en daarvoor hun AED beschikbaar te stellen, het realiseren van speelplaatsen samen met inwoners en een onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een Brede School in Oostvoorne.

De kadernota wordt de komende tijd uitgewerkt in de Begroting 2018. 

Voor meer informatie over de kadernota 2018 kijk op www.westvoorne.nl/begroting

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten