Westvoorne zet grote stap in sanering glasopstallen buitengebied

Dit item is verlopen op 31-12-2015.

Op 30 september jl. is een grote stap gezet in het opruimen van het verspreid liggende glas in het buitengebied van Westvoorne. 

Met de ondertekening nu van zes exploitatieovereenkomsten wordt 1,71 ha fysiek en vergund glas en 5,28 ha papieren glas gesaneerd. 
In samenwerking met de projectontwikkelaar Roberto Truijers (Truijers Vastgoed) en makelaar Jaco Eeltink (WLTM) tekenden wethouder Bert van der Meij en de zes tuinders de bijbehorende exploitatieovereenkomsten.

Op 29 december 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Glasherstructurering vastgesteld. Hierin is het gemeentelijk beleid voor de sanering van verspreid liggend glas in het buitengebied vastgelegd. Ter compensatie van de schade als gevolg van sloop van de kassen en andere opstallen krijgen drie eigenaren in totaal zes compensatiewoningen toegewezen, die ruimtelijk gezien op de locatie aan de Heveringseweg 13 worden gerealiseerd. Dit project heeft de naam Carte Blanche II gekregen en ligt aan de Heveringseweg en de Rietdijk in Rockanje. De verkoop van dit project is inmiddels gestart. 

Twee andere tuinders krijgen eveneens zes compensatiewoningen toegewezen, die ruimtelijk gezien op de Achterstrypseweg 5 worden gerealiseerd. Dit project heeft de naam Carte Blanche Excellent. Ook dit project bestaat uit 6 kavels voor vrijstaande woningen. Beide projecten worden via projectontwikkelaar Truijers Vastgoed verkocht. Met één tuinder is de gemeente nog in gesprek over de definitieve locatie van de compensatiewoningen.  

De uitvoering van het glasbeleid levert door de landschapsverbetering een bijdrage aan een duurzaam Westvoorne.


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten