Westvoorne ontvangt certificaat Dementievriendelijke gemeente

Op 21 september a.s. ontvangt de gemeente Westvoorne de erkenning ‘Dementie vriendelijk’. Ook de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard en de welzijnsorganisaties van Alzheimer Nederland ontvangen deze erkenning. Drie jaar geleden ondertekenden de gemeenten op Voorne-Putten, de welzijnsorganisaties en Ketenzorg Dementie de samenwerkingsovereenkomst ‘Dementievriendelijk Voorne-Putten’. Hiermee bundelden zij hun krachten om van Voorne-Putten een dementievriendelijk eiland te maken.

De certificaten worden uitgereikt tijdens een wandeling in ieder van de vier gemeenten op 20 en 21 september.

Uitreiking certificaat in Westvoorne

Namens de gemeente Westvoorne neemt wethouder Wilbert Borgonjen het certificaat Dementievriendelijke gemeente in ontvangst op 21 september. Het programma, waar iedereen van harte voor is uitgenodigd, ziet er als volgt uit:

10.30 uur        Kopje koffie of thee bij Hotel Restaurant ‘t Wapen van Marion

10.45 uur        Uitreiking certificaat aan wethouder Wilbert Borgonjen

11.00 uur        Start wandeling door het Mildenburg Bos

12.00 uur        Aankomst bij Hotel Restaurant ‘t Wapen van Marion

Resultaat samenwerking

Het doel van de samenwerking van de vier gemeenten is er gezamenlijk voor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. In de afgelopen drie jaar is veel gerealiseerd. Zo zijn laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zoals wandelingen, ontmoetingen (huiskamer) en culturele activiteiten. En zijn de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg uitgebreid.

Ook zijn er activiteiten georganiseerd om dementie meer bekendheid te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen voor medewerkers van gemeenten en organisaties om dementie te kunnen herkennen en er beter mee om te kunnen gaan. Regelmatig zijn er artikelen in huis-aan-huis bladen geplaatst en zijn een website en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan dementie.

Aandacht blijft nodig

De samenwerkingsovereenkomst loopt nog tot en met volgend jaar, want er is nog genoeg te doen. Het doel is nog meer mensen te trainen in het omgaan met dementie. Denk bijvoorbeeld aan winkeliers en mensen die werkzaam zijn in de horeca. Daarnaast is het doel om voor mensen met beginnende dementie nog meer mogelijkheden te realiseren om te sporten en buiten actief te zijn.

Aandacht voor dementie blijft nodig en zal na 2020 ingebed moeten zijn in het reguliere beleid van gemeenten en organisaties. Het aantal mensen met dementie blijft toenemen. Volgend jaar zullen er op heel Voorne-Putten naar verwachting ongeveer 2.500 mensen aan deze ziekte lijden. In vijf jaar tijd zal dit aantal met meer dan 20% stijgen, tot ruim 3.100 mensen.

De samenwerkingspartners in Dementie Vriendelijk Voorne-Putten zijn Alzheimer Nederland, de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, de welzijnsorganisaties SBO, SWO, Welzijn Ouderen, Stichting MEE en Ketenzorg Dementie (de zorgpartners). Ook de gemeente Goeree-Overflakkee hoort tot de samenwerkingspartners.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten