Provincie ook in 2017 akkoord met begroting Westvoorne

Ook in 2017 is de Provincie Zuid-Holland weer akkoord gegaan met de begroting van Westvoorne. Dit houdt in dat de financiën op orde zijn en dat Westvoorne voor alle uitgaven niet vooraf om toestemming hoeft te vragen. Dit betekent dat projecten die nu in de planning staan, zoals de Brede School, na goedkeuring van de gemeenteraad uitgevoerd kunnen worden. Het bouwprogramma in de Drenkeling en de verbouwing van Tintestein hebben al de goedkeuring van de gemeenteraad gekregen. Inmiddels is de bouw van het appartementencomplex aan de Ruy ‘Brielsche Hoeck’ gestart.

Wethouder Van der Meij: ‘Ik ben zeer tevreden over het feit dat onze begroting ook in 2017 weer in evenwicht is en voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving’. 

Westvoorne heeft als één van de weinige gemeenten in Nederland nog een eigen Woonbedrijf. Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn de exploitatieresultaten wel een aandachtspunt en een uitdaging voor de langere termijn. In de kadernota 2018 zullen voorstellen worden voorbereid die hiervoor een oplossing geven. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten