Maak kennis en praat mee! De toekomst in het vizier

Op 25 september hebben de burgemeester en wethouders van Westvoorne het collegeprogramma 2018-2022 vastgesteld. Dit programma heeft de titel ‘De toekomst in het vizier’ gekregen. Wilt u weten wat de politieke speerpunten van dit programma zijn? Hoe het college participatie inzet om beleid voor de kernen Rockanje, Oostvoorne en Tinte te vormen? Hoe zij aan de slag gaat met regionaal beleid op Voorne in afstemming met de andere gemeenten? En welke relatie het programma heeft met de begroting die binnenkort wordt behandeld? Kom dan naar een bijeenkomst bij u in de buurt.

Op 15, 17 en 18 oktober zijn er bijeenkomsten in respectievelijk Oostvoorne, Rockanje en Tinte. In de namiddag is een bijeenkomst voor ondernemers en maatschappelijke organisaties en in de avond voor inwoners van Westvoorne. De bijeenkomsten beginnen met een plenair gedeelte. Daarna is genoeg gelegenheid om kennis te maken met de collegeleden en gesprekken aan te gaan over de speerpunten uit het collegeprogramma en de begroting. Het college van Westvoorne verwelkomt u graag.


 

Het collegeprogramma De toekomst in het vizier vindt u op onze website www.westvoorne.nl onder de knop ‘organisatie’ en het kopje ‘collegeprogramma’.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten