Gemeentelijke belastingaanslag via SVHW

Dit item is verlopen op 31-03-2019.

Met ingang van dit jaar verzorgt SVHW het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Westvoorne. Inwoners en bedrijven van Westvoorne krijgen daarom in februari een gecombineerd aanslagbiljet van SVHW in de bus. Hierop staan zowel de jaarlijkse belastingen van gemeente Westvoorne als de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Door de belastinginning uit te besteden en te combineren met andere belastingen wordt nog efficiënter gewerkt en kosten bespaard.

Gecombineerde aanslag

Medio februari ontvangen alle inwoners en bedrijven van Westvoorne een gecombineerd aanslagbiljet van SVHW. U ontvangt deze aanslag per post of digitaal via MijnOverheid. Wanneer u de waterschapsbelastingen digitaal ontving via MijnOverheid, dan ontvangt u dit jaar het gecombineerde aanslagbiljet ook op deze manier.

Ontvangt u uw aanslag per post en wilt u deze voortaan digitaal ontvangen?

Dat kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. Zijn er nieuwe berichten, dan ontvangt u automatisch een e-mail. Het is dus belangrijk om voor een juiste vermelding van uw e-mailadres te zorgen bij MijnOverheid. Ervaar het zelf en log in met uw DigiD op mijn.overheid.nl.

Vragen over uw aanslag?

Voor al uw vragen over de gemeentelijke belastingen kunt u voortaan bij SVHW terecht. In februari verruimt SVHW de telefonische openingstijden, maar op www.svhw.nl vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ook kunt u via het digitale loket ‘Mijn SVHW’ uw gegevens inzien en wijzigen, documenten downloaden of bezwaar maken. SVHW is maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 57 72 22 of (0800) 020 08 73.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten