Gemeente Westvoorne lanceert in 2017 een jeugdlintje

De gemeente Westvoorne introduceert een nieuwe gemeentelijke onderscheiding in 2017! Deze keer speciaal voor de jeugd. De naam van deze onderscheiding is ‘Kleine Ereprijs Westvoorne’. Deze naam is een afgeleide van de gemeentelijke onderscheiding Ereprijs Westvoorne die in 2010 is ingevoerd.

De doelgroep voor deze nieuwe gemeentelijke onderscheiding zijn kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. Jonge helden, onze kanjers! Het Westvoornse jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren die het afgelopen jaar (of jaren) iets goeds hebben gedaan voor een ander. Een bijzondere prestatie of heldendaad kan natuurlijk ook een jeugdlintje waard zijn. Zij zijn voor het gemeentebestuur jonge helden en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Om in aanmerking te komen voor de Kleine Ereprijs moeten zij wel inwoner van de gemeente Westvoorne zijn.

Om mee te kunnen dingen voor het jeugdlintje moet ieder jaar vóór 1 augustus de aanvraag ingediend zijn. Uit alle aanmeldingen zal er door de selectiecommissie één kandidaat gekozen worden. De uitreiking van de Kleine Ereprijs Westvoorne vindt jaarlijks in oktober plaats tijdens de ‘Voor-de-Jeugd-Dag’. 

Heeft u iemand op het oog die volgens u in aanmerking komt of heeft u behoefte aan meer informatie, stuurt u een e-mail naar: dg.boller@westvoorne.nl of kijk op de website.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten