Gemeente en De Zeewinde informeren ouders over besluitvorming tijdelijke huisvesting

De gemeente Westvoorne en basisschool De Zeewinde organiseren op donderdag 27 september een besloten informatiebijeenkomst voor alle ouders met kinderen op deze school. Tijdens de bijeenkomst krijgen de ouders informatie over het besluitvormingsproces omtrent de tijdelijke huisvesting. Ook worden de resultaten van de aanvullende onderzoeken die zijn gedaan in de tijdelijke huisvesting van De Zeewinde aan de Dwarsweg in Rockanje en het advies van de klankbordgroep van ouders en leerkrachten gedeeld en toegelicht.

De gehele avond zijn technisch deskundigen, de GGD, de voorzitter van de klankbordgroep, wethouder Wilbert Borgonjen en Ingrid van Doesburg en Henk de Kock namens het college van bestuur van Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten aanwezig om informatie te geven en om vragen van ouders te beantwoorden.

Besluitvorming

De klankbordgroep heeft de afgelopen twee weken veel tijd en energie gestoken in het uitbrengen van een afgewogen advies over de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen. Het advies is aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en het schoolbestuur. 
Op basis van een aanvraag van het schoolbestuur neemt de gemeente een besluit over de huisvesting en treedt hierover in overleg met het schoolbestuur. Het schoolbestuur laat zich hierbij adviseren door de medezeggenschapsraad van De Zeewinde. Bij het besluitvormingsproces wordt vanzelfsprekend het advies van de klankbordgroep door het college en het schoolbestuur betrokken. Het doel is in de extra vergadering van de raadscommissie inwonerszaken/algemene zaken van 10 oktober tot een besluit te komen. 

Aanleiding

In de tijdelijke huisvesting aan de Dwarsweg in Rockanje werd eind vorig schooljaar een verhoogde concentratie schimmelsporen gemeten. Het schoolbestuur en het gemeentebestuur hebben daarop begin dit schooljaar besloten de kinderen van de groepen 3, 4 en 5 van De Zeewinde tijdelijk onder te brengen in schoolgebouw De Driehoek in Oostvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten