Feestelijke opening eerste afvalvrije school op Voorne-Putten

Op 29 augustus opende obs De Bosrand in Oostvoorne haar deuren.  Daarmee is de eerste afvalvrije school in Westvoorne een feit. Een afvalvrije school onderscheidt zich door het begrip ‘duurzaamheid’ concreet en tastbaar te maken. Leerlingen worden zich bewust van het feit dat veel afval een waardevolle grondstof is. Afvalscheiding en -preventie krijgen structureel aandacht in het jaarlijkse lesprogramma. 

Onderwijsgroep PRIMOvpr en gemeente Westvoorne hebben afspraken gemaakt over de invulling van een afvalvrije school. Naast het lesprogramma om afval te verminderen, worden de afvalstoffen die uit de school komen maximaal gescheiden. Daarvoor zijn in en om het schoolgebouw aan de Mildenburglaan inzamelings-containers geplaatst. Deze containers werden woensdag door enkele leerlingen enthousiast in gebruik genomen.

Gemeente Westvoorne zet zich in om afval meer gescheiden in te zamelen. Afval scheiden doen we met elkaar. Daarom is een nieuw afvalbeleid vastgesteld voor huishoudens. Met organisaties en scholen zijn gesprekken gevoerd en initiatieven bekeken om afval te scheiden. Zo is het idee voor een afvalvrije school in Oostvoorne ontstaan.

Nadat het concept van een Afvalvrije School is ingevoerd bij obs De Bosrand wil PRIMOvpr het concept verder uitrollen naar de andere scholen in Westvoorne. Zij streeft er uiteindelijk naar om bij alle PRIMO-scholen op Voorne-Putten het concept in te voeren.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten