Cultureel Centrum de Man blijft behouden voor verenigingen

De bovenverdieping van Cultureel Centrum de Man in Oostvoorne blijft beschikbaar voor de verenigingen die nu gebruik maken van deze locatie. Eerder voerde de gemeente Westvoorne gesprekken met de stichting ‘Zeemanshuis The Bridge’ over een verhuizing van de onderverdieping van de Man naar een grotere locatie. De bovenverdieping van de Man was een optie, maar de gemeente en het Zeemanshuis hebben gezamenlijk besloten hier vanaf te zien. Hierdoor kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van de Man.

Stichting ‘Zeemanshuis The Bridge’ is sinds maart 2016 gevestigd in de kelder van Cultureel Centrum de Man in Oostvoorne. Het Zeemanshuis is er voor zeevarenden die de havens van Europoort-Maasvlakte Rotterdam aandoen. De stichting zorgt ervoor dat de zeevarenden naar Oostvoorne worden gebracht, een plek hebben om anderen te ontmoeten en vanuit daar hun vrije dag kunnen doorbrengen in de omgeving en inkopen kunnen doen in het dorp.

De afgelopen drie jaar huurde het Zeemanshuis de benedenverdieping van de Man van de gemeente Westvoorne. Maar het animo groeide en de ruimte werd langzaamaan te klein. Bovendien wil het Zeemanshuis de activiteiten uitbreiden van vijf naar zeven dagen per week. De gemeente overwoog daarom om de bovenverdieping van de Man aan te bieden aan het Zeemanshuis en de stichting gaf aan hierin interesse te hebben. Maar dit zou betekenen dat de huidige verenigingen die nu de bovenverdieping huren, niet meer terecht kunnen in het cultureel centrum. Uit gesprekken die de gemeente de afgelopen tijd voerde met de verenigingen bleek dat er een sterke wens is om te blijven in de Man. De gemeente vindt bovendien dat de Man een accommodatie is die ten goede moet komen aan het verenigingsleven. Vandaar dat de gemeente nu in goed overleg met het Zeemanshuis heeft besloten de bovenverdieping van de Man niet aan te bieden aan het Zeemanshuis.

Het Zeemanshuis blijft voorlopig nog op de benedenverdieping van de Man de zeelieden opvangen. Ondertussen oriënteert de stichting zich op ander locaties.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten