CNS De Nieuwe Weg tweede afvalvrije school in Westvoorne

Spiksplinternieuwe containers voor groenafval en plastic op het schoolplein, papiermanden in elk lokaal, plus brooddozen en drinkbekers voor alle leerlingen. Vanaf dinsdag 21 mei is basisschool CNS De Nieuwe Weg in Oostvoorne officieel afvalvrij. Met een korte les in elke groep introduceerde Rob van der Drift, gastdocent van de Stichting Milieu Dichterbij, het nieuwe schoolbeleid. Want naast onderwijs in taal en rekenen vindt directeur Kalle van der Heiden het ook belangrijk dat kinderen leren over hoe we de aarde leefbaar houden.

‘Geef afval waarde’. Met deze campagne stimuleert de gemeente Westvoorne sinds september vorig jaar huishoudens, verenigingen en scholen om afval meer gescheiden in te zamelen. Dat is nodig, omdat het restafval nog een te grote fractie bevat die geschikt is voor hergebruik. Bovendien zijn grondstoffen niet oneindig beschikbaar. De gemeente steunt dan ook graag scholen die het initiatief nemen afvalvrij te worden.

Waardevolle grondstof
“Het is belangrijk dat leerlingen en ouders zich realiseren dat afval eigenlijk waardevolle grondstof is”, vindt Kalle van der Heiden, directeur van CNS De Nieuwe Weg. Hij is heel blij met de vier grote containers van elk 240 liter op het schoolplein: twee voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en twee voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pmd). Daarnaast heeft de gemeente ook elf aanrechtbakjes met bijbehorende biologisch afbreekbare zakjes, dertien papiermanden en 250 brooddozen met bijpassende drinkbekers aan de school verstrekt. “Door het gebruik van drinkbekers en brooddozen neemt de hoeveelheid wegwerpverpakkingen af”, hoopt de schooldirecteur. Want de duurzaamheidsboodschap komt via de kinderen vanzelf bij de ouders terecht.

Zieke vuilniszak
Om jonge kinderen de basis van afval scheiden uit te leggen, las Rob van der Drift, gastdocent van de Stichting Milieu Dichterbij, aan de groepen 1 tot en met 3 een verhaal voor over een vuilniszak. Die voelt zich beroerd en moet naar de dokter. Zou dat komen doordat mensen verkeerde dingen in de zak hebben gestopt? De jonge leerlingen dachten na hoe de vuilniszak weer beter kon worden Groepen van de midden- en bovenbouw beantwoordden vragen over afval met de digitale quiz Kahoot!.

Na obs De Bosrand is CNS De Nieuwe Weg de tweede school in Oostvoorne die afvalvrij is geworden. Rinus Tuinman, projectleider afval bij de gemeente, laat weten: “De gemeente Westvoorne ziet graag dat binnen 2 jaar alle scholen in Westvoorne afvalvrij zijn.”

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten