Burgemeester De Jong herbenoemd in Westvoorne

Dit item is verlopen op 29-09-2018.

Peter de Jong is op 29 augustus door Commissaris van de Koning Jaap Smit op het Provinciehuis in Den Haag beëdigd voor een nieuwe termijn van zes jaar als burgemeester van Westvoorne. De nieuwe termijn is begonnen op 1 augustus 2018.

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad van Westvoorne tot een positieve aanbeveling over de herbenoeming. Peter de Jong is er trots op dat hij de gemeente Westvoorne nog een termijn mag dienen: “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen van de gemeenteraad. De komende zes jaar blijf ik mij inzetten om de dienstverlening voor inwoners en ondernemers verder te optimaliseren.”

In de afgelopen periode heeft de burgemeester de verbinding met burgers en organisaties en bedrijven gelegd. Burgemeester De Jong: “Ik hecht heel veel waarde aan de goede relatie die ik heb met de inwoners van Westvoorne. Onze inwoners hebben stevige invloed op de beslissingen die wij nemen en de uitvoering van ons beleid. Bijvoorbeeld via het burgerpanel, waarin nu zo’n 850 inwoners deelnemen. Ik ben er trots op dat we op deze manier invulling geven aan de gemeentelijke democratie.”

Peter de Jong is sinds 1 augustus 2006 burgemeester van Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Persberichten