Zonder straf van je wapen af

71 schietpartijen. 15 doden als gevolg van een misdrijf. Dat waren in 2018 de cijfers voor de regio Rotterdam. Daarom bieden politie en Openbaar Ministerie wapenbezitters een deal aan: zonder straf van je wapen af. Twee weken lang kunnen in de eenheid Rotterdam alle wapens worden ingeleverd zonder vervolg voor wapenbezit.

Alle wapens, met uitzondering van de vuurwapens, kunnen tijdens de actie van 21 januari tot en met 3 februari 2019 anoniem gedeponeerd worden in een ton op zes grote politiebureaus in de regio. Vuurwapens worden op afspraak opgehaald op een afgesproken adres om te voorkomen dat mensen met het wapen moeten reizen of mensen er een politiebureau mee binnen lopen. Alleen bij de vuurwapens worden gegevens genoteerd. Er vindt forensisch onderzoek aan het wapen plaats en als blijkt dat het gebruikt is bij een misdrijf volgt nader onderzoek. Omdat dit gebruik bij de andere wapens niet of nauwelijks vast te stellen is, kunnen deze anoniem gedeponeerd worden. Elk wapen van de straat is winst.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/wapeninleveractie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws