Westvoorne zoekt reanimatie-vrijwilligers

Om overal in Westvoorne binnen zes minuten te kunnen reanimeren, zijn elf AED’s met buitenkast nodig. Wethouder Wilbert Borgonjen heeft op 16 november de elfde AED met buitenkast in gebruik genomen bij de Overbosschool in Oostvoorne. Westvoorne voldoet daarmee aan de zes-minuten-richtlijn, maar er zijn nog veel vrijwilligers nodig om te reanimeren.

Hoe sneller een AED wordt ingezet bij een hartstilstand, hoe groter de kans op overleven. Daarom is gemeente Westvoorne aangesloten bij Stan: een netwerk van AED’s en vrijwilligers. In Westvoorne zijn minstens elf AED’s in buitenkasten nodig, die 24/7 beschikbaar zijn en geregistreerd staan in het landelijke oproepsysteem. Om dit te realiseren heeft de gemeente zes nieuwe AED’s en elf AED-buitenkasten aangeschaft. Na overleg met de lokale EHBO-verenigingen en betrokken inwoners zijn geschikte locaties gekozen, waar de AED’s inmiddels hangen. Om te zorgen dat er altijd een vrijwilliger kan uitrukken als er iemand een hartstilstand krijgt, zijn er 220 vrijwilligers nodig. Zoveel vrijwilligers zijn er helaas nog niet. Belangstellenden kunnen zich melden via www.ikbenstandby.nl.

Aanmelden AED
Naast de AED’s van de gemeente zijn er meer AED’s in het gebied aanwezig. Niet alle  AED's zijn geregistreerd bij het oproepsysteem. Dat is jammer, want zo gaat er soms kostbare tijd verloren bij een hartstilstand. Het aanmelden van een AED bij Stan – 24 uur per dag of tijdens openingstijden – kan ook via de website www.ikbenstandby.nl.

Curus reanimeren 
Wilt u meer weten over cursussen reanimeren? De Hartstichting organiseert regelmatig cursussen in reanimeren en het bedienen van een AED. Kijk hier voor plaatsen en data. Op de websites van de EHBO in Rockanje en Oostvoorne vindt u meer informatie over het volgen van een EHBO-cursus, waar het bedienen van een AED een onderdeel van is.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws