Vrijwilligersavond gemeente Westvoorne 2017 groot succes!

In Westvoorne zijn veel vrijwilligers die hun vrije tijd steken in werk voor een vereniging of stichting. Het gemeentebestuur waardeert het dat er in Westvoorne veel mensen zijn die zich op de een of andere manier dienstbaar en belangeloos opstellen ten opzichte van de samenleving. Om uiting te geven aan deze waardering wordt er eens per 2 jaar aandacht besteed aan vrijwilligers. Dit doet de gemeente door de organisatie van een avond voor de vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Deze feestelijke avond heeft dit jaar plaatsgevonden op woensdag 6 december 2017 in Cultureel Centrum De Man te Oostvoorne en was een groot succes! 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws