Update: aanleg glasvezel in Rockanje

Werkzaamheden
In heel Rockanje (binnen de bebouwde kom) wordt door KPN NetwerkNL een nieuw glasvezelnetwerk aangelegd. Het aanbrengen van dit nieuwe glasvezelnetwerk is door KPN NetwerkNL uitbesteed aan de aannemer Selecta Infratechniek uit Rotterdam. Het aanleggen van de kabels in voetpaden etc. is bijna voltooid. Het aanleggen van de glasvezelkabel naar de woningen toe moet nog op veel plaatsen gebeuren. Dit gaat de komende weken uitgevoerd worden. 

De aanleg van het glasvezelnetwerk 
KPN NetwerkNL legt het glasvezelnetwerk straat voor straat aan. Wanneer ze de stoep ’s ochtends open graven, proberen ze deze voor het einde van de middag weer dicht te hebben. De aannemer zorgt dat ze de straat weer in de oude staat herstellen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit te maken hebben met slechte weersomstandigheden of andere invloeden. Uiteraard heeft dit onze aandacht. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden het voetpad en de bestrating door de gemeente en de aannemer gezamenlijk gecontroleerd. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, wordt dit nogmaals gedaan. Als er onvolkomenheden zijn, worden deze door de aannemer direct hersteld. Hier zit 12 maanden garantie op vanuit KPN NetwerkNL.

De komende twee à drie weken wordt al het straatwerk buiten opgenomen door onze toezichthouder. Alle slechte plekken etc. worden dan genoteerd en zo snel mogelijk hersteld.

Vragen over uw glasvezelaansluiting?
KPN NetwerkNL staat elke vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur voor u klaar om uw vragen te beantwoorden in de PLUS in Rockanje, Dorpsplein 22. Daarnaast kunt u KPN NetwerkNL ook bereiken door te bellen naar 088 - 006 37 44. De aannemer Selecta Infratechniek kunt u bereiken door te bellen naar 085-2731831 (optie 1).

Vragen over het voetpad? 
Heeft u vragen of opmerkingen over het voetpad of iets anders? Neem dan contact op met de toezichthouder van de gemeente Westvoorne: Imar Kleijburg; 06-22226136.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws