Sloopwerkzaamheden voormalige scholen in Rockanje gestart

Vandaag gaven Bert van der Meij en Paméla Blok-van Werkhoven (wethouders gemeente Westvoorne) samen met Ingrid van Doesburg (bestuursvoorzitter van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten) het startsein voor de sloopwerkzaamheden van de voormalige Remix school aan de Willem de Waalstraat en de Baron de Vos van Steenwijkschool aan het Kolpapad in Rockanje. 

Afgelopen week is een deel van het interieur van de scholen al ontmanteld. Op maandagochtend 13 november werd begonnen met het zwaardere breekwerk. Onder toeziend oog van wethouders Van der Meij en Blok én bestuursvoorzitter Van Doesburg werd de eerste muur van één van de lokalen afgebroken. Alle panden op deze locatie en ook de ondergrondse leidingen en funderingspalen worden verwijderd. Het sloopwerk is ruim voor de feestdagen klaar om onveilige situaties op deze plek rondom de feestdagen te voorkomen. 

De gebouwen maken plaats voor het nieuwe multifunctioneel centrum met de brede school. De start van de bouw staat gepland in de eerste helft van 2018. In de tussentijd wordt het gebied voorbereid op de nieuwe invulling. Begin november zijn alle omwonenden van het gebied tijdens een informatieavond en per brief geïnformeerd over de sloop- en bouwwerkzaamheden.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws