Raadsvergadering 27 maart 2018 hertelling verkiezingen

00.15 uur: Het centraal stembureau heeft de uitslag na hertelling vastgesteld. De vergadering is hierna heropend waarna de uitslag is ingebracht en vastgesteld door de raad. Kijk voor de zetelverdeling na de hertelling van de stembiljetten hier

23.40 uur: Wilt u het vervolg van de raadsvergadering live volgen? Klik op deze link.

22.50 uur: De voorzitter van het centraal stembureau heeft meegedeeld, dat de uitslag van de hertelling rond 23.15 uur wordt verwacht.

21.05 uur: Alle stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing die afgelopen woensdag zijn uitgebracht in Westvoorne worden op dit moment herteld. De gemeenteraad heeft dat vanavond tijdens de raadsvergadering besloten.

  

20.25: Partij Westvoorne (PW) en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) hebben tijdens de raadsvergadering een hertelling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing in Westvoorne aangevraagd. De gemeenteraad heeft besloten tot hertelling over te gaan. De vergadering is hierna geschorst.

20.10 uur: Partij Westvoorne (PW) en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) hebben tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westvoorne een hertelling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing aangevraagd. De vergadering is 10 minuten geschorst.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Nieuws