Op zoek naar nieuwe ideeën om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen

De gemeente Westvoorne kan niet zonder de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

Op dit moment zijn we, samen met de gemeente Brielle en Hellevoetsluis, op zoek naar nieuwe ideeën om mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Ook bekijken we of de bestaande ondersteuningsmogelijkheden nog voldoen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften hebben wij twee vragenlijsten gemaakt: één voor mantelzorgers en één voor vrijwilligers. De uitkomsten gebruiken wij bij het maken van de nieuwe plannen.

Bent u mantelzorger of vrijwilliger en heeft u 5 minuten tijd om een aantal vragen te beantwoorden? Ga dan naar: www.westvoorne.nl/zorginzet. Hier vindt u zowel de vragenlijst voor vrijwilligers als voor mantelzorgers. U kunt de vragenlijst tot en met vrijdag 6 september invullen. Uw deelname blijft anoniem. Heeft u hulp nodig met het invullen van de enquête? Neem dan contact op met het ServicePunt via telefoon 14 0181. Ook kunt u als inwoner langskomen bij de balie van het ServicePunt in het gemeentehuis.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws