Nieuw subsidiebeleid

De gemeenteraad heeft een nieuwe Algemene Subsidieverordening 2018 vastgesteld. Ook het bijbehorende beleidsstuk ‘Integraal Subsidiebeleid, transformatie naar eigen kracht’ en de bijbehorende beleidsregels zijn vastgesteld. Het beleid, de verordening en de beleidsregels zijn niet ingrijpend veranderd. In het proces van subsidieverlening zijn een paar wijzigingen doorgevoerd. Ook zijn er een aantal beleidsinhoudelijke wijzigingen. Zo zijn er nieuwe subsidievormen ingezet als uitvloeisel van ander beleid zoals de extra aandacht voor leden van 70 jaar en ouder en de financiële stimulans voor internationale uitwisselingsactiviteiten. Ook zijn in sommige gevallen feitelijke situaties geformaliseerd. De beleidsregels zijn in één document gevat om de leesbaarheid te vergroten. 

Integraal Subsidiebeleid, transformatie naar eigen kracht, de Algemene Subsidieverordening 2018 en de Beleidsregels Subsidies 2018 vindt u op www.westvoorne.nl/subsidiebeleid.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws