Meewerken aan uitwerken inrichtingsplan Dorpsplein Oostvoorne?

Samen met enthousiaste werkgroepleden heeft de gemeente gekeken naar een nieuwe inrichting van het Dorpsplein in Oostvoorne. 

In de werkgroep is eind vorig jaar afgesproken om het ontwerp en de uitgangspunten van de herinrichting van het Dorpsplein te presenteren aan de gemeenteraad. Op basis van de reacties van de raad willen we nu gezamenlijk met de werkgroep en eventuele andere geïnteresseerden de verdere inrichting gaan uitwerken.

Bent u betrokken bij het Dorpsplein en wilt u meehelpen aan de uitwerking van het inrichtingsplan, dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 27 februari om 19:30 uur in Cultureel Centrum De Man aan de Burg. Letteweg 30 in Oostvoorne. Een vriendelijk verzoek om u van te voren online aan te melden via wr@westvoorne.nl Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Bjorn de Leeuw. Hij is bereikbaar via het ServicePunt tel 14 0181.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws