Integrale controle bedrijven Pinnepot

Politie, Stedin, DCMR, VRR, gemeente en de belastingdienst voerden onlangs een grote controle uit bij verschillende bedrijven op het
bedrijventerrein de Pinnepot in Oostvoorne. Inspecteurs controleerden op de naleving van milieu- en bouwvoorschriften, brandveiligheidsaspecten,
het gebruik van elektriciteit, illegale bewoning en het signaleren van misstanden.

Bij een aantal bedrijven werden overtredingen geconstateerd. Daarnaast zijn er verbeterpunten op het gebied van
brandveiligheid geconstateerd. De integrale controle maakt deel uit van het Programma Ondermijning Voorne. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
maakten hierin gezamenlijk afspraken over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. De eerste stap is te controleren of de bestaande bedrijven voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving. Door actief te controleren en mogelijke misstanden consequent aan te pakken dragen de gemeenten bij aan een veilig  ondernemersklimaat. Deze controles zullen in de toekomst verder worden ge├»ntensiveerd.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws