Inloopavond MFC De Brede School Rockanje 21 februari

In Rockanje zijn aan het Kolpapad de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in volle gang. 

Achter de schermen is het ontwerpteam, bestaande uit de architect, gebruikers en technische deskundigen, het ontwerp voor het nieuwe gebouw verder aan het uitwerken. Half februari is het ontwerp klaar en presenteren zij graag aan belangstellenden hoe het gebouw er uit komt te zien. 


Wij nodigen hierbij iedereen van harte uit voor de inloopbijeenkomst MFC De Brede School Rockanje. Op woensdagavond 21 februari kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur het gemeentehuis binnenlopen en de maquette en ontwerptekeningen bekijken. 

De omgevingsvergunning is op dit moment bij de gemeente in behandeling. Binnenkort zullen de voorbereidingen starten voorafgaand aan de bouw. Het gaat dan vooral om werkzaamheden in en onder de grond. De bouw van het pand zal, volgens huidige planning, na de zomervakantie starten. Het is de bedoeling dat de deuren van MFC De Brede School feestelijk worden geopend bij de start van het nieuwe schooljaar in 2019.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws