Hertaxaties Elisabethhof afgerond

Het Woonbedrijf Westvoorne kreeg onlangs de uitslagen van de hertaxaties van achttien appartementen van het gebouw C├ęzanne aan het Elisabethhof in Oostvoorne binnen. Uit de taxaties, uitgevoerd door een onafhankelijke commissie van drie taxateurs, blijkt dat bij vijftien van de achttien appartementen een te hoge beginwaarde is vastgesteld. Het Woonbedrijf zal naar aanleiding hiervan de eerste eigenaren van deze vijftien appartementen compenseren.

Koopgarantregeling

In 2008 heeft het Woonbedrijf achttien appartementen van het nieuwbouwproject Elisabethhof in Oostvoorne verkocht met de zogenoemde Koopgarantregeling. Dit is een regeling om koopwoningen betaalbaarder te maken voor starters. De maandlasten worden door de regeling lager en de koper heeft de garantie dat de verkopende partij het huis weer terugkoopt. Onlangs is bekend geworden dat er binnen Koopgarantverkopen door heel Nederland mogelijk fouten zijn gemaakt met de begintaxaties.

Onderzoek en hertaxatie

Het Woonbedrijf Westvoorne besloot naar aanleiding hiervan te onderzoeken of dit ook het geval is bij de appartementen aan het Elisabethhof. Uit dit dossieronderzoek bleek inderdaad dat er taxatiefouten zijn gemaakt. In februari heeft het Woonbedrijf daarom de eerste eigenaren van de appartementen op de hoogte gebracht en besloten alle appartementen in dit complex te laten hertaxeren door een commissie van drie onafhankelijke taxateurs. De hertaxaties zijn nu afgerond. Hieruit blijkt nu dat bij vijftien appartementen een te hoge begintaxatiewaarde is vastgesteld.

Compensatie

Doordat de vijftien appartementen verkocht zijn met een foutieve beginwaarde zijn deze eigenaren benadeeld. Naar aanleiding van de hertaxaties zal het Woonbedrijf compensatiemaatregelen treffen. Dit compensatiebedrag zal niet voor iedereen hetzelfde zijn. Het bedrag is gebaseerd op het verschil tussen de foutieve begintaxatie en de hertaxatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Nieuws