Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Pinnepot en Moolhoek

Het Keurmerk Veilig Ondernemen-certificaat is opnieuw behaald door de bedrijventerreinen Pinnepot en Moolhoek in de gemeente Westvoorne. Het certificaat voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein werd op 30 april uitgereikt door wethouder Jorriena de Jongh op bedrijventerrein de Pinnepot. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente.Op de foto van links naar rechts: Rachida Nafid (BOA gemeente Westvoorne), John Oosthof (ondernemer Moolhoek), Henk Zevenbergen (ondernemer Pinnepot) en Jorriena de Jongh (wethouder gemeente Westvoorne).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Nieuws