Overleden dhr. J.M. Hoffmann oud-burgemeester Westvoorne

Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van de oud-burgemeester van Westvoorne 

de heer Joan Marie Hoffmann

Jan

De heer Hoffmann was vanaf 2 januari 1980 tot 1 juli 1988 de eerste burgemeester van de gemeente Westvoorne. 

Met grote dankbaarheid denken wij terug aan wat de heer Hoffmann voor onze gemeenschap heeft betekend. Wij zullen hem niet snel vergeten. 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden alle sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 

In de hal van het gemeentehuis in Rockanje ligt tot en met aanstaande vrijdag een condoleanceregister, waarin u in de gelegenheid wordt gesteld om u deelneming te betuigen. 

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 22 juni om 13.30 uur in aula 1 van crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht.

 

De raad en het college van B&W van de gemeente Westvoorne

 

 

 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Meer informatie