Onze vrijwilliger Jan van Buren

In aanwezigheid van een aantal mensen zou de actieve Jan van Buren in het zonnetje worden gezet, tenminste dat was de veronderstelling. Maar wat een opkomst! Geweldig dat zo'n grote groep mensen dit geheim kon houden, zodat het duidelijk een verrassing voor Jan was! Er werd hem gevraagd of hij even naar de werkplaats in het gebouw aan de Pinnepot in Oostvoorne wilde gaan. Met verbaasde blikken liep hij de trap af om daar al die mensen te zien staan en te horen dat hij in 't Zonnetje gezet werd.

Jan steekt veel energie in vrijwilligerswerk. De spreekwoordelijke ‘Bezige Bij’ is een uitdrukking die bij hem van toepassing is. Zeker bij een organisatie als Groei en Bloei, waarvan hij voorzitter is bij de afdeling Voorne. Dit is een taak die hij vol enthousiasme en met plezier vervult. Vooral bij de jaarlijkse Bos-en Burchtfair die alweer 10 jaar is en waar hij nog steeds hand-en spandiensten verricht. Ongeveer tegelijkertijd is hij aan het werk gegaan bij de Hobby werkplaats en bij de Stichting Gered Gereedschap, waar hij zich de donderdagochtend mee bezig houdt. Deze Stichting verzamelt oud, nog bruikbaar gereedschap en naaimachines, die opgeknapt worden en voor hergebruik geschikt worden gemaakt . Daarna worden deze in kisten verscheept naar ontwikkelingslanden om daar op scholen te gebruiken of om startende ondernemers te voorzien van materialen. 

Op woensdagmiddag steunt Jan de jeugdtimmerclub met zijn kwaliteiten, nadat hij eerst in de ochtenduren werkzaamheden verricht voor de klussendienst. Die dienst houdt zich bezig met karweitjes voor inwoners van Westvoorne die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om die kleine technische klusjes in en om het huis voor elkaar te krijgen. Zoals een schilderijtje of een plankje ophangen, een lekkende kraan repareren of de waterleiding afsluiten. En Jan doet nog meer: hij keurt en herstelt rollators voor ouderen en minder validen, zodat hun stabiliteit en onafhankelijkheid niet in het geding komt. Verder verzorgt hij de Facebook pagina's van voornoemde verenigingen en in zijn schaarse vrije tijd klust hij ook nog met liefde bij in Mini World, waar zijn zoon directeur is. Naast al die inspannende vrijwilligersactiviteiten vindt hij zijn ontspanning in het  imiteren van Elvis Presley in een karakteristiek kostuum.

Kortom: iedereen, van jong tot oud, kan een beroep op hem doen en zo’n persoon verdient de waardering in de vorm van een certificaat voor bewezen diensten, een cadeaubon en een bloemetje van het Centrum Vrijwilligerswerk.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Meer informatie