Geheimhouding adres

U kunt de gemeente schriftelijk verzoeken geen persoonsgegevens te verstrekken aan particuliere instellingen of burgers. De gemeente is wettelijk verplicht binnen vier weken na ontvangst van het verzoek hieraan gevolg te geven.

Indien gegevens worden gevraagd door overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak is de gemeente echter verplicht de gevraagde gegevens wel te verstrekken. Als bijvoorbeeld door een advocaat gegevens worden gevraagd in verband met het starten van een gerechtelijke procedure, wordt u, voordat tot verstrekking wordt overgegaan, eerst in de gelegenheid gesteld uw mening hierover te geven.

Voor het indienen van een verzoek geheimhouding persoonsgegevens bestaan er twee mogelijkheden:

  • U kunt gebruik maken van het formulier geheimhouding persoonsgegevens die u kunt downloaden via onze website. Voor de identificatie is het van belang een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
  • De andere mogelijkheid is om dit direct aan de balie van Burgerzaken te regelen

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Meer informatie