Aanvraagformulier voorziening/vergoeding leerlingenvervoer

Ter voldoening aan een wettelijk voorschrift heeft de gemeenteraad de Verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Op grond daarvan kan in sommige gevallen aanspraak bestaan op de vergoeding van vervoerskosten van een kind naar school.

Een aanvraagformulier voorziening leerlingenvervoer kunt u hieronder downloaden. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar Gemeente Westvoorne, t.a.v. Team Openbare orde en veiligheid, Welzijn en Onderwijs (leerlingenvervoer), Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Debby van Zoest Boller, tel. (0181) 40 81 24 of e-mail dg.boller@westvoorne.nl.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Formulierenlijst