Verzoek geheimhouding/opheffing geheimhouding persoonsgegevens

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is dan ook niet zo dat iedereen zo maar uw gegevens bij de gemeente mag opvragen. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen opvragen. Wilt u dat niet om persoonlijke redenen, dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw verzoek tot geheimhouding/opheffing geheimhouding persoonsgegevens kunt u op de volgende manier regelen:

  • u maakt gebruik van DigiD, vult het formulier digitaal in en verstuurt dit elektronisch.
  • u vult het formulier digitaal in, print het uit en stuurt het na ondertekening en voorzien van een kopie van uw legitimatiebewijs toe aan de gemeente Westvoorne, Postbus 550, 3235 AP Rockanje of geeft het af bij het team Burgerzaken.

DigiD

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

logo DigiD

Formulieren en meer informatie:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht