Vertrek naar het buitenland

Er is sprake van vertrek naar het buitenland als u vanuit Nederland verhuist naar het buitenland en u zich van het adres in Nederland officieel laat uitschrijven bij het team Burgerzaken door het doen van aangifte van vertrek.

Dit kunt u door middel van een formulier doorgeven. Van ieder meeverhuizend gezinslid dient u een kopie legitimatiebewijs toe te voegen. 

Blijven er gezinsleden achter op het oude adres, dan dient u de aangifte persoonlijk te doen aan de balie van Burgerzaken. De meeverhuizende gezinsleden moeten hierbij ook in persoon aanwezig zijn. U  kunt dan wel op voorhand (het digitale) formulier invullen (en uitprinten).

U kunt uw vertrek naar het buitenland op de volgende manieren doorgeven:

  • door het digitaal invullen van het formulier, dit te printen en na toevoeging van de bijlagen toesturen aan de gemeente of afgeven bij de balie Burgerzaken
  • door het digitaal invullen van het formulier met gebruik making van DigiD. Het formulier wordt elektronisch verstuurd. Bijlagen kunt u digitaal toevoegen.
  • door het formulier af te halen of op te vragen bij de balie Burgerzaken

DigiD

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

Formulieren:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht