Asbest inname milieustraat

De gemeente Westvoorne stimuleert de (correcte) verwijdering van asbest. Daarom geeft de milieustraat van de gemeente de volgende service:

  • particulieren kunnen bij de milieustraat gratis plastic verkrijgen om asbest op een juiste manier te verpakken.
  • particulieren kunnen tot 35 m2 asbest inleveren bij de milieustraat. Dit maximum sluit ook aan bij de landelijke regels. Bij meer dan 35 m2 dient u zelf een bedrijf in te schakelen, die de asbest kan verwijderen/afvoeren.

U dient hiervoor het onderstaande formulier "asbest inname milieustraat" in te vullen. Ook zijn er acceptatievoorwaarden opgesteld. Uw formulier dient na verzending goedgekeurd en gewaarmerkt te worden door het team VROM van de gemeente.

Hierna kunt u op vertoon van dit goedgekeurde en gewaarmerkte afleverbewijs:

  • plastic en plakband voor het verpakken van asbest afhalen op de milieustraat
  • het verpakte asbest aanleveren op de milieustraat

Adres milieustraat: Langeweg 26, 3233 LM Oostvoorne

Openingstijden:

maandag van 9.00 tot 12.00 uur

woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

donderdag van 18.00 tot 19.30 uur

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur

Het formulier:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht