Update 18 maart 12.00 uur - Regeling voor ondernemers en zzp’ers in financiële nood

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kunnen ons hard raken. We zien dat er zorgen zijn bij ondernemers en zzp’ers. Daarom heeft de Rijksoverheid regelingen getroffen om ondernemers en zzp’ers te helpen, die door het coronavirus in acute financiële problemen zijn gekomen.

Voor ondernemers mkb en grootbedrijven
Ondernemers uit het mkb en van grootbedrijven kunnen zich richten tot de Rijksoverheid als zij door het coronavirus in financiële problemen komen. U leest  hier alles over de regelingen van het Rijk: https://bit.ly/2wgwe4h.

Voor zzp’ers
Zzp’ers die door het coronavirus in acute financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Aanvragen kunnen vereenvoudigd worden gedaan, zodat zzp’ers  in nood snel geholpen kunnen worden. Zzp’ers in de gemeente Westvoorne kunnen zich voor een aanvraag in het kader van de Bbz wenden tot het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Het RBZ voert de regeling Bbz uit voor de gemeente Westvoorne.

Aanvraag Bbz doen
Bent u zzp’er en heeft u acute financiële problemen door het coronavirus? Neem dan contact op met het RBZ via (010) 498 47 77 of rbz.wi@rotterdam.nl, onder vermelding van uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Een consulent van het RBZ neemt zo snel mogelijk contact met u op. Houd er rekening mee dat het druk is. Het RBZ doet zijn uiterste best iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. Meer informatie over de regeling Bbz vindt u op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Meer informatie
Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Kijk dan op het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Vanuit de overheid zijn meerdere regelingen in ontwikkeling, die ook daar vermeld zullen worden. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Coronavirus