Bezwaar en beroep

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u een bezwaarschrift indient waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente dient dan nog een keer naar het besluit te kijken en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechtbank.

Bezwaarschrift

U kunt bezwaar maken tegen een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente. Op grond van het bezwaar vindt een heroverweging van het besluit plaats. In de gemeente Westvoorne is gekozen voor het instellen van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt advies uit over het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan. Voor het digitale formulier zie onderstaande link.

Klaagschrift

Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop de gemeente (bestuursorgaan of ambtenaar) zich in een bepaalde aangelegenheid naar de burger toe heeft gedragen. Voorbeelden van klachten kunnen zijn: onge├»nteresseerde bejegening, een te trage afhandeling van een aanvraag, het te laat of niet beantwoorden van brieven, het niet toezenden van gevraagde informatie. Een klacht moet altijd betrekking hebben op het gedrag van de gemeente in een bepaalde aangelegenheid. Er kan niet geklaagd worden over beleid of de algemene uitvoering van dat beleid. Voor het digitale formulier en brochure klachtrecht  zie onderstaande link.
 

DigiD

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Met DigiD kunt u tegenwoordig bij steeds meer overheidsinstellingen inloggen op internet.

Aanvragen van uw DigiD inlogcode

Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bezwaar en beroep