Voornemen tot verkoop van openbaar groen

Dit item is verlopen op 26-07-2018.

De eigenaar van het perceel Vlierbessenstraat 2 in Rockanje heeft verzocht om een perceel openbaar groen te kunnen kopen. Dit grondstuk, gesitueerd naast het perceel Vlierbessenstraat 2, is groot 160 m². De gemeente is bereid aan dit verzoek mee te werken.

Direct belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om op dit voornemen tot verkoop te reageren. De schriftelijke reactie moet worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 550, 3235 ZH  Rockanje. Deze moet worden ingediend binnen vier weken na de datum van deze publicatie. 

Informatie: Rinus Tuinman, telefoon: (0181) 40 80 40
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen