Verleende APV vergunningen

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

• het organiseren van het evenement Voorjaarsmarkt Rockanje op 31 mei 2020 op de Dorpsweg en op het Dorpsplein te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 22-01-2020 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen;
• het organiseren van het evenement Braderie Dorpsplein Rockanje op 23 augustus 2020 op de Dorpsweg en op het Dorpsplein te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 22-01-2020 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen; 
• het organiseren van het evenement Bos en Burchtfair op 30 mei 2020 op de Hofwei, Hoflaan en de boswei in het Mildenburgbos in Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 22-01-2020 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan
een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector
bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen